ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΘ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Ἀπριλίου λ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 4.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Παρασκευή.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Δευτέρα.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τρίτη.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Σάββατον.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 70.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

14

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

21

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

28

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

11

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

18

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τοῦ Ἀσωτου

25

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

04

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Παρασκευῇ τῆς Τυρινῆς

11

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

18

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ Β´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

25

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

08

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

15

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

22

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Μεγάλῃ Τετάρτῃ

29

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Τετάρτῃ τῆς Διακαινισίμου

06

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τρίτῃ τοῦ Θωμᾶ

13

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

20

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Παραλύτου

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου

27

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

ΙΟΥΝΙΟΣ

03

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

10

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

17

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων.

24

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

ΙΟΥΛΙΟΣ

01

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

08

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

15

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

22

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

29

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

05

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

12

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

19

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

26

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

09

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

γ´

Α´

16

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

δ´

Β´

23

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

30

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

07

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

14

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

21

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

28

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ε´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

11

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

18

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

25

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

09

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

16

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

α´

Δ´

23

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

β´

Ε´

30

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

γ´

ΣΤ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΩΝ

--

--

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

πλ. α´

Η´

20

 

 

πλ. β´

Θ´

27

 

 

βαρύς

Ι´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

03

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

10

 

 

α´

Α´

17

 

 

β´

Β´

24

 

 

γ´

Γ´