ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Λ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου α´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 3.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Πέμπτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Κυριακή.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τρίτη.

 

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τρίτη.

 

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Δευτέρα.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Σάββατον.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 71.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

15

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

22

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

29

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

12

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

19

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ τοῦ Ἀσωτου

26

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

05

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Πέμπτῃ τῆς Τυρινῆς

12

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

19

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Β´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

26

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

02

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

09

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

16

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων

23

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Μεγάλῃ Τρίτῃ

30

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινισίμου

07

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Θωμᾶ

14

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου

21

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Πέμπτῃ μετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου

28

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

ΙΟΥΝΙΟΣ

04

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

11

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

18

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς

25

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

ΙΟΥΛΙΟΣ

02

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

09

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

16

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

23

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

30

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

06

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

--

--

13

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

20

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

27

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

03

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

10

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

γ´

Α´

17

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

δ´

Β´

24

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

08

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

15

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

22

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

29

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

05

Ε´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

12

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

19

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

26

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

03

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

10

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Γ´

17

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

α´

Δ´

24

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

β´

Ε´

31

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

γ´

ΣΤ´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

δ´

Ζ´

14

 

 

πλ. α´

Η´

21

 

 

πλ. β´

Θ´

28

 

 

βαρύς

Ι´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

04

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

11

 

 

α´

Α´

18

 

 

β´

Β´

25

 

 

γ´

Γ´