ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ Α´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου β´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 2.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιζ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Σάββατον.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Κυριακή.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 72.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

09

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

16

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

23

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

30

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

13

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

20

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Πέμπτῃ τοῦ Ἀσωτου

27

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

06

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Τετάρτῃ τῆς Τυρινῆς

13

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

20

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

27

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

10

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

17

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῷ Σαββάτῳ πρὸ τῶν Βαΐων

24

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ

ΜΑΪΟΣ

01

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινισίμου

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ

08

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

15

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῷ Σαββάτῳ τῶν Μυροφόρων

22

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

29

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

ΙΟΥΝΙΟΣ

05

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

12

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

19

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ τῆς Πεντηκοστῆς

26

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

ΙΟΥΛΙΟΣ

03

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

10

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

17

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

24

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

31

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

07

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

14

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

21

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

28

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

04

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

11

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

γ´

Α´

18

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

δ´

Β´

25

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

09

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

16

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

23

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

30

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ε´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

13

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

20

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

27

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

11

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

πλ. δ´

Γ´

18

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

α´

Δ´

25

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

--

--

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

γ´

ΣΤ´

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

δ´

Ζ´

15

 

 

πλ. α´

Η´

22

 

 

πλ. β´

Θ´

29

 

 

βαρύς

Ι´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

05

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

12

 

 

α´

Α´

19

 

 

β´

Β´

26

 

 

γ´

Γ´