ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ Γ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου δ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 0.

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιθ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Πέμπτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ια´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τρίτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 74.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

11

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

18

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

25

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

08

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

15

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

22

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τρίτῃ τοῦ Ἀσωτου

ΜΑΡΤΙΟΣ

01

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

08

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Δευτέρᾳ τῆς Τυρινῆς

15

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

22

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ Β´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

29

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

05

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

12

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

19

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Πέμπτῃ πρὸ τῶν Βαΐων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῷ Σαββάτῳ πρὸ τῶν Βαΐων

26

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῷ Μεγάλῳ Σαββάτῳ

03

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινισίμου

10

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

17

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Πέμπτῃ τῶν Μυροφόρων

24

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Παραλύτου

31

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

ΙΟΥΝΙΟΣ

07

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

14

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

21

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ τῆς Πεντηκοστῆς

28

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

ΙΟΥΛΙΟΣ

05

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

12

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

19

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

26

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

02

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

09

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

16

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

23

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

30

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

06

ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

ΙΑ´

13

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

γ´

Α´

20

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

δ´

Β´

27

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

04

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

11

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

18

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

25

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

08

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

15

Η´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

22

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

29

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

13

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

πλ. δ´

Γ´

20

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

α´

Δ´

27

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

β´

Ε´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

γ´

ΣΤ´

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

δ´

Ζ´

17

 

 

πλ. α´

Η´

24

 

 

πλ. β´

Θ´

31

 

 

βαρύς

Ι´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

07

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

14

 

 

α´

Α´

21

 

 

β´

Β´

28

 

 

γ´

Γ´