ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ Ε´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου στ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Σάββατον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 0.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Τρίτη.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Πέμπτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Σάββατον.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιγ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Κυριακή.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 76.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

20

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

27

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

10

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

17

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

24

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

 

Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

ΜΑΡΤΙΟΣ

03

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῷ Σαββάτῳ τῶν Ψυχῶν

10

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

17

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

24

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ Β´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

31

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

07

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

14

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

21

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Τρίτῃ πρὸ τῶν Βαΐων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Πέμπτῃ πρὸ τῶν Βαΐων

28

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Μεγάλῃ Πέμπτῃ

05

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τετάρτῃ τῆς Διακαινισίμου

12

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

19

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Τρίτῃ τῶν Μυροφόρων

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τῶν Μυροφόρων

26

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΙΟΥΝΙΟΣ

02

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

09

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

16

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

23

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

 

Τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἡ Σύναξις τῶν ἁγίων ιβ´ Ἀποστόλων τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων

30

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

ΙΟΥΛΙΟΣ

07

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

14

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

21

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

28

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

04

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

11

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

18

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

25

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

08

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

β´

ΙΑ´

15

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

γ´

Α´

22

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

29

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

06

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

13

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

20

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

27

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

03

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

10

Η´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

17

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

24

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

01

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

08

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

15

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

πλ. δ´

Γ´

22

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

α´

Δ´

29

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

β´

Ε´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

γ´

ΣΤ´

12

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

δ´

Ζ´

19

 

 

πλ. α´

Η´

26

 

 

πλ. β´

Θ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02

 

 

βαρύς

--

09

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

16

 

 

α´

Α´

23

 

 

β´

Β´