ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ ΣΤ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου ζ´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 0.

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ἰουλίου.

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Δευτέρα.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιδ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Τρίτη.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Κυριακή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 77.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

14

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

21

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

28

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

04

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

11

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

18

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

25

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

04

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἀπόκρεω

11

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

18

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

25

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

08

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

15

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

22

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Δευτέρᾳ πρὸ τῶν Βαΐων

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Τετάρτῃ πρὸ τῶν Βαΐων

29

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Μεγάλῃ Τετάρτῃ

06

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινισίμου

13

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

20

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Δευτέρᾳ τῶν Μυροφόρων

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ τῶν Μυροφόρων

27

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΙΟΥΝΙΟΣ

03

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

10

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

17

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς

24

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τῇ Παρασκευῇ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἡ Σύναξις τῶν ἁγίων ιβ´ Ἀποστόλων τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

Τῶν ἁγίων ἀναργύρων τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων

01

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

08

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

15

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

22

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

29

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

05

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

12

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

19

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

26

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

02

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

09

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

β´

ΙΑ´

16

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

γ´

Α´

23

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

30

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

07

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

14

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

21

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

28

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

11

Η´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

18

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

25

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

02

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

09

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

16

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

πλ. δ´

Γ´

23

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

α´

Δ´

30

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

β´

Ε´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΩΝ

--

--

13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

δ´

Ζ´

20

 

 

πλ. α´

Η´

27

 

 

πλ. β´

Θ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

03

 

 

βαρύς

Ι´

10

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

17

 

 

α´

Α´

24

 

 

β´

Β´