ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ Ζ´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου η´ μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 0.

 

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ἰουλίου.

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Κυριακή.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τρίτη.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Πέμπτη.

 

  

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιε´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Τρίτη.

 

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Δευτέρα.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Σάββατον.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Σάββατον.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 78.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

15

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

22

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

29

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

05

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

12

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

19

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

26

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

05

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀπόκρεω

12

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

19

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Α´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

26

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

02

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

09

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

16

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῇ Ε´ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν

23

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Τρίτῃ πρὸ τῶν Βαΐων

30

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Μεγάλῃ Τρίτῃ

07

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Δευτέρᾳ τῆς Διακαινισίμου

14

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων

21

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Πέμπτῃ τῶν Μυροφόρων

28

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΙΟΥΝΙΟΣ

04

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

11

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

18

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῷ Σαββάτῳ τῶν Ψυχῶν

25

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τῇ Πέμπτῃ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἡ Σύναξις τῶν ἁγίων ιβ´ Ἀποστόλων τῇ Παρασκευῇ τῆς Πεντηκοστῆς

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

Τῶν ἁγίων ἀναργύρων τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων

02

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

09

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

16

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

23

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

30

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

06

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

--

--

13

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

20

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

27

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

03

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

10

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

β´

ΙΑ´

17

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

γ´

Α´

24

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

08

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

15

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

22

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

29

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

05

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

12

Η´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

19

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

26

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

03

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

10

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Β´

17

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

πλ. δ´

Γ´

24

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

α´

Δ´

31

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

β´

Ε´

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

γ´

ΣΤ´

14

 

 

δ´

Ζ´

21

 

 

πλ. α´

Η´

28

 

 

πλ. β´

Θ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

04

 

 

βαρύς

Ι´

11

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

18

 

 

α´

Α´

25

 

 

β´

Β´