ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ Η´

Ἐάν τό ἔτος εἶναι βίσεκτον βλέπε Μαΐου η´ (βίσεκτον) μέχρι τήν κθ´ Φεβρουαρίου. Ἕπειτα ἔλα ἐδῶ ἀπό τήν α´ Μαρτίου.

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ νηστεία τῶν ἁγ ἀποστόλων ἡμέραι 0.

 

 

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιζ´ Ἰουλίου.

 

 

 

Ἡ Μεταμόρφωσις ἡμέρα Σάββατον.

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρα Τετάρτη.

 

Ἡ μνήμη τῶν ἁγ. Πατέρων τῇ ιστ´ Ὀκτωβρίου.

 

 

 

 

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ἡμέρα Δευτέρα.

 

 

Χριστούγεννα ἡμέρα Κυριακή.

 

Τά Θεοφάνεια ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Παρασκευή.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 79.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

02

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

09

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

16

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

23

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

30

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

06

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

13

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

20

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

27

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

06

ΑΣΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

 

 

 

Τῶν ἁγίων μ´ μαρτύρων τῇ Τετάρτῃ τῆς Ἀπόκρεω

13

ΑΠΟΚΡΕΩ

ΑΠΟΚΡΕΩ

 

 

20

ΤΥΡΙΝΗΣ

ΤΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Α´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

27

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

03

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

10

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

17

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῷ Σαββάτῳ τῆς Ε´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

24

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τῇ Δευτέρᾳ πρὸ τῶν Βαΐων

ΜΑΪΟΣ

01

ΒΑΪΩΝ

ΒΑΪΩΝ

 

 

 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῇ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ

 

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα

08

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

 

15

ΘΩΜΑ

ΘΩΜΑ

 

 

 

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῷ Σαββάτῳ τοῦ Θωμᾶ

22

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

β´

Δ´

 

Ἡ γ´ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου τῇ Τετάρτῃ τῶν Μυροφόρων

29

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

γ´

Ε´

ΙΟΥΝΙΟΣ

05

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

δ´

Ζ´

12

ΤΥΦΛΟΥ

ΤΥΦΛΟΥ

πλ. α´

Η´

19

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

πλ. β´

Ι´

 

Τὸ γενέθλιον τοῦ Προδρόμου τῇ Παρασκευῇ μετά τὴν Κυριακὴν τῶν ἁγίων Πατέρων (ἀποδ. Ἀναλήψεως)

26

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

--

--

 

Τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τῇ Τετάρτῃ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἡ Σύναξις τῶν ἁγίων ιβ´ Ἀποστόλων τῇ Πέμπτῃ τῆς Πεντηκοστῆς

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

Τῶν ἁγίων ἀναργύρων τῇ Παρασκευῇ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῷ Σαββάτῳ τῆς Πεντηκοστῆς

03

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

πλ. δ´

Α´

10

Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Β´

17

Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Γ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Γ´

24

Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Δ´

31

Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ε´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ε´

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

07

ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΣΤ´

14

Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ζ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Ζ´

21

Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Η´

28

Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

Θ´

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ι´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ι´

11

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

β´

ΙΑ´

18

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

γ´

Α´

25

Α´ ΛΟΥΚΑ

ΙΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Β´

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02

Β´ ΛΟΥΚΑ

ΙΔ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

Γ´

09

Γ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Δ´

16

Δ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

βαρύς

Ε´

29

ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. δ´

ΣΤ´

30

Ζ´ ΛΟΥΚΑ

ΙΗ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

α´

Ζ´

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

06

Ε´ ΛΟΥΚΑ

ΙΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

β´

Η´

13

Η´ ΛΟΥΚΑ

Κ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

γ´

Θ´

20

Θ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

δ´

Ι´

27

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ

ΚΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. α´

ΙΑ´

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04

Ι´ ΛΟΥΚΑ

ΚΓ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

πλ. β´

Α´

11

ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

βαρύς

Β´

18

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.

πλ. δ´

Γ´

25

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

--

--

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

01

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

β´

Ε´

08

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

γ´

ΣΤ´

15

 

 

δ´

Ζ´

22

 

 

πλ. α´

Η´

29

 

 

πλ. β´

Θ´

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

05

 

 

βαρύς

Ι´

12

 

 

πλ. δ´

ΙΑ´

19

 

 

α´

Α´

26

 

 

β´

Β´