ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΟΥ Η´ (ΒΙΣΕΚΤΟΝ)

 

 

 

 

Θεοφάνεια ἡμέρα Τετάρτη.

 

 

Ἡ Ὑπαπαντή ἡμέρα Τρίτη.

 

Ἀπό τὴν α´ Μαρτίου βλέπε Ἅγιον Πάσχα Μαΐου η´.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘ.

 

 

Ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Πέμπτη.

 

 

Κρεωφαγίας ἡμέραι 80.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

03

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

 

 

10

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

 

17

ΚΘ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

24

ΛΑ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

31

ΛΒ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

07

ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΕ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

14

ΙΣΤ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

21

ΙΖ´ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

 

28

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΕΛ. ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ