Από τον συνάδελφο Θεολόγο Γεώργιο Γιαννίκη κουΐζ με ερωτήσεις από την Τράπεζα θεμάτων

 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής