Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2010 07:44   
Ο χρόνος συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Hits

Άρθρο του Γιώργου Π. Μπουρίτσα, Συμβούλου ΣΕΠ, με αφορμή τις αλλαγές στο χρόνο συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [ΥΠΔΜΘ] ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι  για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό  Δελτίο [Μ.Δ.] πριν την έκδοση της βαθμολογίας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Η αναγγελία αυτή υπήρξε η αφορμή για ποικίλα αρνητικά σχόλια που δεν στηρίζονται σε μια αντικειμενική προσέγγιση του θέματος και βέβαια παρακάμπτουν σκόπιμα τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις από την πλευρά του Επαγγελματικού Προσανατολισμού [ΕΠ] και της Συμβουλευτικής Παρέμβασης.Το «σοβαρό» επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι ο  υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει την βαθμολογία του και να τη συγκρίνει με τις βάσεις εισαγωγής προηγούμενων ετών ώστε να κάνει «σωστές επιλογές» και να έχει άνεση χρόνου και ηρεμία που δεν του «δίνεται» κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Έχω την εντύπωση ότι για μια ακόμη φορά προβάλλονται επιχειρήματα που αναπαραγάγουν  μια εικονική κατάσταση που καμιά  σχέση δεν έχει  με  την πραγματικότητα  που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος ώστε να αποφασίσει σύμφωνα με τα θέλω του σωστά και ταυτόχρονα η απόφασή του αυτή να αποτελεί κίνητρο για την καλύτερη προετοιμασία του για τις γενικές εξετάσεις.

Ποιοι  λοιπόν είναι οι λόγοι που επιβάλλουν, κατά τη γνώμη μου,   τη συμπλήρωση του Μ.Δ.  πριν την έκδοση της βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων:

Οι Γενικές Εξετάσεις, μετά και την κατάργηση της βάσης του 10, αποτελούν διαγωνισμό προκειμένου να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες. θέσεις. Δηλαδή με απλά λόγια  γίνονται για να καταταγούν σε μια σειρά οι υποψήφιοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.

Και βέβαια οι Γενικές Εξετάσεις γίνονται επειδή ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Τμήματος είναι μικρότερος από τη ζήτηση [αριθμό υποψηφίων ]

Η σύνδεση της βαθμολογίας  στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα  με τις βάσεις προηγούμενων ετών προκειμένου να αποφασίσει ο  υποψήφιος για τον τρόπο συμπλήρωσης του Μ.Δ.  είναι μια ανεπίτρεπτη αυταπάτη που έχει καλλιεργηθεί  στους υποψήφιους  αφού οι βάσεις εισαγωγής: εξαρτώνται από παράγοντες όπως [ενδεικτικά]:

  • Η ζήτηση του κάθε τμήματος
  • Το επίπεδο ευκολίας ή δυσκολίας των θεμάτων
  • Το επίπεδο προετοιμασίας των υποψηφίων

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και με δεδομένο ότι η συμπλήρωση του Μ.Δ. πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να  επηρεάζει  μόνο θετικά την πορεία του υποψηφίου  για την εισαγωγή του στη σχολή ή το τμήμα που επιθυμεί επιβάλλεται η συμπλήρωση του Μ.Δ. πολύ ΠΡΙΝ τη διεξαγωγή των Γενικών Εξετάσεων γιατί έτσι ο υποψήφιος:

  • Δηλώνει τις σχολές ή τα τμήματα που πραγματικά επιθυμεί ανεπηρέαστα
  • Δηλώνοντας τα τμήματα που πραγματικά επιθυμεί, αν αυτά απαιτούν υψηλού βαθμού προετοιμασία, του δίνεται η δυνατότητα να καταβάλλει την πρέπουσα προσπάθεια και τον αποτρέπει από πιθανή χαλαρότητα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του
  • Η συμπλήρωση του Μ.Δ. ΠΡΙΝ την έκδοση των βαθμών ΟΥΔΕΜΙΑ επίδραση έχει στην ΜΗ εισαγωγή του σε κάποιο τμήμα με βαθμολογία μικρότερη των βαθμών που θα πετύχει, αφού όπως υπογραμμίσαμε οι Γενικές Εξετάσεις αποτελούν Διαγωνισμό [Η μόνη προϋπόθεση είναι να δηλώσει ΟΛΕΣ τις σχολές ή τα τμήματα που του επιτρέπεται .(Αυτονόητο είναι ότι η ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ενός τμήματος σημαίνει την κατηγορηματική θέση του υποψηφίου ότι δεν επιθυμεί την εισαγωγή του σε αυτό)]

Δεν  μπορούν να τύχουν σοβαρής κριτικής οι απόψεις για «άνεση χρόνου και ηρεμία που δεν  «δίνεται» κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς» ΓΙΑΤΙ η αποδοχή του επιχειρήματος αυτού στηρίζεται σε προσεγγίσεις που  δημιουργούνται  χάρη εντυπώσεων  που δεν εξυπηρετούν  τις πραγματικές ανάγκες του υποψηφίου στην πορεία του προς την επιτυχία.

Έχω την άποψη ότι  οι διαπιστώσεις μου αυτές είναι αυτονόητες πραγματικότητες τις οποίες το σχολείο και τα στελέχη των δομών  Επαγγελματικού Προσανατολισμού έπρεπε να έχουν κάνει κτήμα στους μαθητές και στους γονείς τους.

Οι απόψεις μου αυτές έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, έχουν γραφτεί σε άρθρα και έχουν διατυπωθεί ως προτάσεις τόσο στις δομές ΣΕΠ της περιοχής μου όπως και στη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΜΘ. [Η σημείωση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να μην θεωρηθεί η παρέμβαση ως ευκαιριακή]

Προτάσεις που συνοδεύονται από την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση και παρέμβαση των στελεχών ΕΠ στη διαδικασία ενημέρωσης και συμπλήρωσης του Μ.Δ. για το σύνολο των  υποψηφίων της περιοχής τους.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις που επανδιατυπώνονται είναι :

  • Υποχρεωτική συμμετοχή των στελεχών ΕΠ στις επιτροπές συμπλήρωσης και παραλαβής των Μ.Δ. [έχει προταθεί η κατάρτιση ενός προγράμματος συμμετοχής όλων των στελεχών στη διαδικασία αυτή]
  • Κατάρτιση με ευθύνη του ΚΕΣΥΠ, των ΓΡΑΣΕΠ , του Γραφείου και της Δ/νσης ΔΕ κάθε περιοχής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης όλων των μαθητών /μαθητριών από τώρα μέχρι και το χρονικό διάστημα έναρξης της συμπλήρωσης των Μ.Δ.
  • Συστηματική αποστολή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η INTERNET επικοινωνία για όλους τους μαθητές [υλικό που θα παράγεται τόσο κεντρικά από την Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΜΘ αλλά και τοπικά από κάθε Δ/νση ΔΕ με ευθύνη των δομών ΣΕΠ της περιοχής]

Οι ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ αυτές προτάσεις ΔΕΝ είχαν την όποια τύχη αν και επαναλαμβάνονται ΜΟΝΟΤΟΝΑ την τελευταία πενταετία

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις αυτές συνοδεύονται και από την πάγια ΠΡΟΤΑΣΗ - ΘΕΣΗ μου για ύπαρξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης των δομών ΣΕΠ στην περιοχή  ευθύνης τους. Είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει υστέρηση και που συνήθως προσεγγίζεται από τους οπαδούς του αυτοσχεδιασμού  και της αδράνειας με κριτικές θεωρήσεις που χαρακτηρίζουν  «άκαιρες» και «ανεδαφικές» τις όποιες προτάσεις προγραμματισμού.

Το στοίχημα των δομών ΕΠ της ΔΕ είναι να πετύχουν τη συστηματική ενημέρωση ΟΛΩΝ των μαθητών/τριών  στην πορεία προς τη συμπλήρωση του Μ.Δ.

Το στοίχημα της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΜΘ είναι να συμβάλλει στον ενιαίο προγραμματισμό της όλης προσπάθειας

ΓΙΑΤΙ πέραν από τις «θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις των όρων της αυτογνωσίας, αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης» που μονότονα επαναλαμβάνονται χωρίς να έχουν τύχει της όποιας αξιολόγησης

ΥΠΑΡΧΕΙ η αναγκαιότητα να επιτευχθεί η αυτογνωσία, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση των μαθητών με το να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο της χρήσιμης πληροφορίας που σχετίζεται με τα θετικά που προσφέρει η αλλαγή του χρόνου της συμπλήρωσης του Μ.Δ. και της πρόσβασης στην πληροφορία που σχετίζεται με  την ουσία της διαδικασίας της συμπλήρωσης του ΜΔ  που θα τους επιτρέψει να αποφασίσουν ΣΩΣΤΑ και ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΑ

Στην Κοινωνία της Σύγχυσης την οποία βιώνουμε η λήψη της σωστής απόφασης σχετίζεται μονοσήμαντα με  την αντικειμενική πληροφόρηση που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από προσεγγίσεις που παρακάμπτουν αυτήν την αναγκαιότητα.

Η προτεινόμενη παρέμβαση των δομών ΕΠ κατά τη γνώμη μου είναι αυτή που  αναδεικνύει  ότι μόνο το δημόσιο σχολείο έχει τη δυνατότητα παροχής έγκυρων, αξιόπιστων και αντικειμενικών υπηρεσιών παιδείας.

Γιώργος Π. Μπουρίτσας
Σύμβουλος ΣΕΠ
Υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 01:28 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.