Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 22 Δεκέμβριος 2012 00:00   
Οι προτάσεις νόμου για Νέο Λύκειο & σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Τεχνολογικό Λύκειο
Hits

Δύο προτάσεις νόμου σχετικές με το Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το το Τεχνολογικό Λύκειο κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στις 21 Δεκεμβρίου 2012 στην Βουλή των Ελλήνων. Τα κείμενα των προτάσεων νόμου είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της βουλής.

Το απολυτήριο Λυκείου

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο άρθρο από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από την Α' Λυκείου. Ο βαθμός του απολυτήριου Λυκείου θα προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών στην Α', Β? και Γ? Λυκείου.

Ο βαθμός της κάθε τάξης θα προκύπτει από το μέσο όρο της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Ο βαθμός του απολυτηρίου δύναται να προσμετράται για την εισαγωγή των μαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων του άρθρου που προβλέπει ο ίδιος νόμος στο άρθρο 2.

Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου θα διεξάγονται ενδοσχολικά με κοινά θέματα που θα τίθενται σε εθνικό επίπεδο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι ρυθμίσεις οι σχετικές με το απολυτήριο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014 και από την Α' Λυκείου, ούτως ώστε μέχρι το σχολικό έτος 2015-2016 να τύχουν πλήρους εφαρμογής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ο νόμος προβλέπει ότι οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα εξετάζονται στην τελική εξέταση πανελλαδικά ανά μάθημα και σε δυο ομάδες θεμάτων. Η επίδοση των μαθητών στην πρώτη ομάδα θεμάτων θα καθορίζει το βαθμό που θα λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων θα καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις θα διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα της Γ' Λυκείου με μόνες εξαιρέσεις το σχέδιο έρευνας και τη Φυσική Αγωγή που αξιολογούνται μόνο ενδοσχολικά.

Όλοι οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα υποχρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης ομάδας θεμάτων, για να λάβουν το Απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της δεύτερης ομάδας θεμάτων θα συμμετέχουν μόνον εκείνοι που επιθυμούν εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι μαθητές αυτοί θα επιλέγουν σε ποια μαθήματα θα δώσουν εξετάσεις στην δεύτερη ομάδα θεμάτων, με βάση την επιθυμία τους να εισαχθούν σε συγκεκριμένα Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα προσδιορίζουν τα κριτήρια της πρόσβασης σε αυτά και συγκεκριμένα τα μαθήματα και με τους συντελεστές βαρύτητας καθενός από αυτά για την εισαγωγή φοιτητών σ' αυτά. Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι από 3 έως 5.

Η ελληνική γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά.

Μηχανογραφικό το Φεβρουάριο για τον προσδιορισμό των τμημάτων χαμηλής ζήτησης και εισαγωγή χωρίς εξετάσεις σε αυτά

Κάθε Φεβρουάριο οι μαθητές θα υποβάλλουν ένα πρώτο μηχανογραφικό δελτίο με βάση το οποίο θα προσδιορίζονται τα Τμήματα χαμηλής ζήτησης. Στα Τμήματα αυτά οι μαθητές εισάγονται χωρίς εξετάσεις, εφόσον, η ζήτηση είναι χαμηλότερη από τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων. Τα εν λόγω Τμήματα θα μπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται μόνο με την επίδοση των μαθητών στο Λύκειο. Μετά τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων τον Ιούνιο, οι μαθητές που συμμετείχαν σε αυτές υποβάλλουν νέο οριστικό αυτή τη φορά μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους.

Οι μαθητές θα μπορούν να εξετάζονται σε όσα μαθήματα επιθυμούν από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.

Η πρόταση νόμου προβλέπει ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εφαρμοστούν από το σχολικό έτος 2015-16 (σε αντίθεση με όσα είπε ο Υπουργός Παιδείας στην Βουλή των Ελλήνων: «Τουλάχιστον, όμως, τα παιδιά να ξέρουν ότι μέχρι το 2016-2017 θα έχουν το ίδιο σύστημα»).

Το Τεχνολογικό Λύκειο

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου «Τεχνολογικό Λύκειο», η δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το τεχνολογικό λύκειο, το οποίο εντάσσεται στο δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο τεχνολογικό λύκειο λειτουργούν και τμήματα τεχνικής -επαγγελματικής εξειδίκευσης, τα οποία εντάσσονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και οι δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τη λήξη του διδακτικού έτους 2012 - 2013 μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τεχνολογικά λύκεια.
Η λειτουργία των τεχνολογικών λυκείων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζει:
α) για την Α' και Β' τάξη από το σχολικό έτος 2013-2014, β) για τη Γ' τάξη και τα τμήματα εξειδίκευσης από το σχολικό έτος 2014 -2015 και
γ) για τη Δ' τάξη των εσπερινών λυκείων από το σχολικό έτος 2015 - 2016.

Τμήματα Γενικής Παιδείας μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Στη Γ' τάξη, εφόσον συγκεντρώνονται τουλάχιστον δέκα οκτώ ενδιαφερόμενοι μαθητές, μπορεί να λειτουργεί και τμήμα γενικής παιδείας, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου περιλαμβάνει αποκλειστικά μαθήματα που διδάσκονται στη Β' και Γ' τάξη του γενικού λυκείου.Τμήματα εξειδίκευσης
 Στα τεχνολογικά λύκεια μπορεί να λειτουργούν, στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, τμήματα μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής -επαγγελματικής εξειδίκευσης ανά ειδικότητα.

Τίτλοι σπουδών

Στους αποφοίτους των τμημάτων ειδικότητας χορηγείται απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας το οποίο είναι ισότιμο με το πτυχίο επιπέδου 3 που προβλέπεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (Α' 18). Σε όσους είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου χορηγείται μόνο πτυχίο ειδικότητας.
Στους αποφοίτους του τμήματος γενικής παιδείας χορηγείται απολυτήριο λυκείου. Σε όσους είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του τμήματος γενικής παιδείας.
Τα παραπάνω απολυτήρια λυκείου είναι ισότιμα με το απολυτήριο γενικού λυκείου.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων μπορούν, ύστερα από τη συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, να εισάγονται:
α) σε σχολές των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, για σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του τεχνολογικού λυκείου και
β) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Η εισαγωγή των παραπάνω αποφοίτων των τμημάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων στις σχολές γίνεται σε συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων για κάθε μία από τις σχολές αυτές. Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή εξετάζονται σε τρία μαθήματα της Γ' τάξης, από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας, με συντελεστή βαρύτητας ένα, και το ένα ειδικότητας, με συντελεστή βαρύτητας δύο.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων γενικής παιδείας της Γ? τάξης των τεχνολογικών λυκείων εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής που ισχύουν κάθε φορά για τους αποφοίτους των γενικών λυκείων και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Χωρίς εξετάσεις σε ΤΕΙ

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εξειδίκευσης των τεχνολογικών λυκείων που είναι κάτοχοι του διπλώματος που χορηγεί ύστερα από διαδικασίες πιστοποίησης ο ΕΟΠΠΕΠ εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, στις σχολές των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, για σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα ή συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης τους, σε ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων και με τα ειδικότερα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας.

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 00:57 )
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.