Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Τμήματα Εικαστικών Τεχνών
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 13:10    PDF Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2012-2013 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ

Προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Επισημαίνουμε δε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την πρώτη περίπτωση και όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την δεύτερη περίπτωση, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προκήρυξη στη ζωγραφική και ιδιαίτερα στο σχέδιο και στο χρώμα.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων Λυκείων θα αρχίσουν την 10η Σεπτεμβρίου 2012. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την 27η Αυγούστου 2012 έως και την 31η Αυγούστου 2012. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων Γυμνασίων από 01 - 10 Ιουνίου 2012.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:16 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 00:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη εισητηριων εξετάσεων στην ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 13

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2012) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 οι οποίες θα αρχίσουν στις 3  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραμματεία  του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από 27 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2012  και ώρες 10.00 π.μ. ? 1.00 μ.μ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της 15ης Μαρτίου 2012 καλεί τους κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, να υποβάλουν αιτήσεις για κρίση για την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κεκτημένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από 1 μέχρι και 11 Ιουνίου 2012 και ώρες 11.00 π.μ. ? 1.00 μ.μ.

Επισυνάπτονται:

α) Προκήρυξη εξετάσεων
β) Ανακοίνωση για την κατηγορία των κεκτημένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση
γ) Το λεπτομερές πρόγραμμα των εξετάσεων

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:16 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 21:37    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισιτήριες εξετάσεις για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Απόφοιτοι Λυκείου
Η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι οποίες θα αρχίσουν την 5η Σεπτεμβρίου 2011.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 22α Αυγούστου 2011 έως και την 30η Αυγούστου 2011.
Ο χώρος παραλαβής δικαιολογητικών θα οριστεί από την επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων και θα ανακοινωθεί.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:

  • Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα
  • Τίτλος Σπουδών, Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
  • Αστυνομική ταυτότητα.
  • Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή παραλαβή δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών, με σχετική εξουσιοδότηση (Courier), για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:25 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 17 Μάιος 2011 12:12    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισητήριες εξετάσεις Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2011) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, οι οποίες θα αρχίσουν την 5η Σεπτεμβρίου ε. ε., ημέρα Δευτέρα.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από 25 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2011 και ώρες 10.00 π. μ. ? 1.00 μ. μ.
Δείτε την προκήρυξη

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:25 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 29 Οκτώβριος 2010 07:37    PDF Εκτύπωση E-mail
Η «Αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης», στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας

(Απόσπασμα)
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης,22 έχει εξαιρετική σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αύξησης του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης ? μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, καθώς και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής (λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη εισροή μεταναστών στη χώρα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια).
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει εκ των πραγμάτων υποβαθμιστεί, καθώς λειτουργεί ως προθάλαμος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Την υποβάθμιση πιστοποιούν και οι τυποποιημένες διεθνείς συγκρίσεις που πραγματοποιεί ο ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα υστερούν αισθητά έναντι εκείνων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.23
Το παράδοξο είναι ότι ταυτόχρονα η Ελλάδα διαθέτει υψηλό αριθμό διδασκόντων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τον πληθυσμό της.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:29 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2010 10:45    PDF Εκτύπωση E-mail
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Απόφαση στην οποία περιγράφονται όλα τα σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Η απόφαση περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.λπ.
Βρισκεται στο ΦΕΚ 55/25 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε την

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:45 )
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.