Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Επαγγελματικά Δικαιώματα
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Προεδρικό Διάταγμα 106/2009: "Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης", δημοσιεύεται στο ΦΕΚ A? αρ. 144/13 Αυγούστου 2009.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:14 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Προεδρικό Διάταγμα 105/2009: "Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 111) για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου", δημοσιεύεται στο ΦΕΚ A? αρ. 144/13 Αυγούστου 2009.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:13 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας

Το Προεδρικό Διάταγμα 67/2009: "Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας", δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α? αρ. 89/11 Ιουνίου 2009.

Διαβάστε το ΦΕΚ

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ

Το Προεδρικό Διάταγμα 66/2009: "Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α? αρ. 89/11 Ιουνίου 2009.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2010 17:10 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 24 Μάρτιος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Δ/νση Ε.Ε.) είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τριετούς τουλάχιστον διάρκειας), που έχουν αποκτηθεί σε μία από τις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κύπρος, Πολωνία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία.
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 17 Φεβρουάριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Π.Δ. 44/2009

α. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

β. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολο γίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 17 Φεβρουάριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογία Υλικών

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Π.Δ. 45/2009.  Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2008 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.ά.

Το π.δ. 183/2008: "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)" δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 246/3 Δεκεμβρίου 2008.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:17 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2008 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΤΕΙ Πάτρας

Το π.δ. 181/2008: "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΤΕΙ Πάτρας" δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' αρ. 244/1 Δεκεμβρίου 2008.

Διαβάστε το ΦΕΚ

 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 29 Ιούνιος 2008 00:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Επαγγελματικά δικαιώματα των Τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά έχει κωδικοποιήσει τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που αφορούν στους πτυχιούχους των Τμημάτων του Ιδρύματος. Περισσότερες και επικαιροποιημένες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Πειραιά.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 29 Ιούνιος 2010 14:55 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 17 Φεβρουάριος 2008 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Π.Δ. 180/2008

Δείτε το σχετκό ΦΕΚ

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.