Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Νομοθεσία Στελεχών ΣΕΠ
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2013 23:17    PDF Εκτύπωση E-mail
Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)

Έχοντας υπόψη:
α) Τη με αρ. πρωτ. 92984/Γ7/ 10-8-2012 (ΦΕΚ 2316 τεύχος Β? /10-08-2012) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

β) Τη με αρ. πρωτ. 92989/Γ7/ 10-8-2012 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)».
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 12 Αύγουστος 2012 20:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησής τους ως Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Οι θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι, πανελλαδικά, εκατόν πενήντα οκτώ (158). Δύο θέσεις υπευθύνων ΣΕΠ ανά ΚΕΣΥΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. από 13/08/2012 μέχρι και 23/08/2012 στο Κατάστημα (Γραφεία) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά.

Η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

Η Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:09 )
 
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 13 Οκτώβριος 2009 02:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Νομοθεσία Στελεχών ΣΕΠ

Παράθεση σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στα στελέχη που υπηρετούν στις δομές ΣΕΠ της χώρας (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ). Η ταξινόμηση όπως παρουσιάζεται έχει γίνει από τα στελέχη του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

97440/Γ7/30-8-2011 Παράταση υπευθύνων ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ

118361/Γ7/23-09-2010 Κάλυψη των κενών θέσεων Υπευθύνων ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ

105298/Γ2/27-08-2010 Αναστολή της Λειτουργίας των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)

61076/Γ2/28-05-2010 Αποστολή στοιχείων σχετικά με τη στελέχωση των γραφείων ΓΡΑ.ΣΥ (μείωση στελεχών ΓΡΑ.ΣΥ

162622/Γ7/31-12-2009 Προσόντα στελεχών ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ για τη χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων


090924 117758 Γ7 Αποκλειστική Χρήση Δομών ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ)
090911 110721 Γ7 Αποκλειστική Χρήση ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ
090907 108146 Γ2 Διάρκεια Θητείας Μονίμων Στελεχών ΓραΣΥ
081106 143399 Γ7 Προκήρυξη Θέσεων ΚΕΣΥΠ -ΓραΣΕΠ
080829 110899 Γ7 Παράταση θητείας στελεχών ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ έως 23.12
080811 106448 Γ2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΓραΣΥ
080204 014617 Γ7 Έγκριση Μετακίνησης Επιμόρφωσης
071126 Πρόσκληση Κάλυψης Κενών Θέσεων ΓραΣΕΠ εως 28/11
071008 111472 Γ2 Παράταση Θητείας Στελεχών ΓραΣΥ
070921 103623 Γ7 Υπηρεσιακό Καθεστώς Υπευθύνων νέων ΓραΣΕΠ
070823 091825 Γ7 Χρήση Δικτύου Νέστωρ
070802 086661 Γ7 Παράταση Θητείας Στελεχών ΣΕΠ
070124 009190 Γ7 Προσκληση για Επιμορφωση ΣΕΠ 520 Ωρων
061215 136363 Γ7 Πρόσκληση στελέχωσης νέων ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
061123 125865 Γ7 Τροποπ ΥΑ Γ7 140178_2003 Ιδρυση 370 ΓραΣΕΠ & 11 ΚΕΣΥΠ
060706 068277 Γ7 Παράταση Θητείας Στελεχών ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ
060224 020407 Γ7 Υλικοτεχνική Υποδομή νέων ΓραΣΕΠ
050704 066345 Γ7 Παράταση Θητείας Yπευθύνων ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ
050506 044698 Γ7 Τροποποίηση Γ2_123160_2.11.2004 Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ & ΓραΣΕΠ
050428 043482 Γ7 Υποδομή - χώροι και λειτουργία ΚΕΣΥΠ
050428 043480 Γ7 Υποδομή - χώροι και λειτουργία ΓΡΑΣΕΠ
050114 003260 Γ7 Διευκρινήσεις για Επιδομα Θέσης Υπευθύνων ΓραΣΕΠ
031222 003205 Ν Μισθολογικές Ρυθμίσεις ΔΥ
031211 140178 Γ7 Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ & ΓραΣΕΠ
031002 107631 Γ7 Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων
030919 101045 Γ7 Πρόσκληση Κάλυψης Θέσεων Ειδ. Πληρόφορησης ΚΕΣΥΠ
030919 101044 Γ7 Πρόσκληση Στελέχωσης ΓραΣΕΠ
030912 097702 Γ2 Διευκρινίσεις στις ΥΑ 64705_Γ7_02-07-2003 και 91042_Γ7_01-09-2003
030901 091042 Γ7 Τροποποίηση ΥΑ 64705 Γ7 02_07_2003
030702 064705 Γ7 Καθορισμός Εδρών ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ
030307 024330 Γ7 Καταγραφή διαθέσιμων χώρων νέων ΓραΣΕΠ
031002 107631 Γ7 Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.pdf
020208 002986 Ν Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης
011022 005618 Γ2 Πρόσκληση κάλυψης θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ
011001 005089 Γ2 Απασχόληση Στελεχών ΚΕΣΥΠ
010821 004401 Γ2 Σύνδεση ΓραΣΕΠ με το Διασχολικό Δίκτυο
010420 002834 Γ2 Χρήση Υλικοτεχνικής Υποδομής ΚΕΣΥΠ
010209 000614 Γ2 Νομικός χαρακτήρας ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ
010206 000542 Γ2 Υπηρεσιακό καθεστώς στελεχών ΣΕΠ
010112 000173 Γ2 Συνεργασία με Υπηρεσίες Ιδιωτικού τομέα σε θέματα ΣΕΠ
000908 003141 Γ2 Τοποθέτηση-Αρμοδιότητες Ειδικών Πληροφόρησης
000726 002571 Γ2 Τοποθέτηση - Αρμοδιότητες Συμβούλων ΓραΣΕΠ
000623 002390 Γ2 Χρήση Υλικοτεχνικής Υποδομής ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ
000323 001294 Γ2 Ενημέρωση & Στήριξη ΓραΣΕΠ
000210 000527 Γ2 Καθήκοντα επιμορφωμένων εκπαιδευτικών ΣΕΠ
990629 003352 Γ2 Ενημέρωση Υπευθύνων ΣΕΠ από τις Δνσεις
990210 000525 Γ2 Αποκλειστική Χρήση χώρων και εξοπλισμού ΚΕΣΥΠ ΓραΣΕΠ
980618 003914 Γ2 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Κατάρτιση Ειδικών Πληροφόρησης στο ΣΕΠ.pdf
980617 003872 Γ2 Ενημέρωση για πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών στην Τεκμηρίωση ΣΕΠ
971202 007113 Γ2 Κάλυψη Θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ
971120 006646 Γ2 Ενημέρωση για πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:10 )
 


Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.