Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Επαγγέλματα
Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2013 17:43

Kαλούνται οι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - Β? ΚΥΚΛΟΣ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ α) Επαγγελματικών Λυκείων ? ΕΠΑΛ, (β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ και (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β? Βαθμίδας και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013 13:27
 
Δικαίωμα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελητών έχουν μόνον οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Σάββατο, 06 Ιούλιος 2013 23:48

Σύμφωνα με τον Νόμο 4072/2012, άρθρο 326 «Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις» η παράγραφος 10 ορίζει τα εξής:
Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2318/1995* (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) αντικαθίστανται ως εξής:
β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.
γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος

 
Εγγραφή πτυχιούχων του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τρίτη, 02 Ιούλιος 2013 13:16

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την K/87/19-2-2013 συνεδρίασή της αποφάσισε να εγγράφονται οι απόφοιτοι, που έχουν ακολουθήσει το ΝΕΟ πρόγραμμα Σπουδών, του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

 
Επαγγέλματα από τον ευρύτερο χώρο του Πολιτισμού PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2013 20:13

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων αποκτά αυξανόμενη σημασία σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε πανελλήνιο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα παιδιά καλούνται να κάνουν κρίσιμες επιλογές για το μέλλον τους σε σχετικά μικρή ηλικία, συχνά χωρίς επαρκή πληροφόρηση, παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες της Πολιτείας, της Κοινωνίας, του Σχολείου και της Οικογένειας.

Η σειρά «Επαγγέλματα» που παρουσιάζει ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, σε παραγωγή και επιμέλεια του Ιδρύματος Λαμπράκη, με την ευγενική χορηγία της Lavrentiadis Group of Companies, έχει διπλό στόχο:

Ι. Να παρουσιάσει συνοπτικά και τεκμηριωμένα μια σειρά επαγγελμάτων και ειδικοτήτων από τον ευρύτερο χώρο του Πολιτισμού. Αυτό κατορθώνεται χάρις σε συνεντεύξεις καταξιωμένων επαγγελματιών, που δέχτηκαν πρόθυμα να μοιραστούν την εμπειρία τους με τους μελλοντικούς συναδέλφους και συνεργάτες τους, αλλά και με πλήρεις οδηγούς των σπουδών στην Ελλάδα που οδηγούν στην απόκτηση σχετικών πτυχίων, καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση των αποφοίτων στους αντίστοιχους κλάδους.

ΙΙ. Να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού και να συνδράμει εποικοδομητικά στη διαδικασία της επιλογής επαγγελματικής κατεύθυνσης, ώστε η επιλογή των νέων να προέλθει από γνώση των συνθηκών του επαγγέλματος, των σπουδών/κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, και όχι από άγνοια αυτών των παραμέτρων, που συχνά οδηγεί σε επαγγελματικό και προσωπικό αδιέξοδο.

Δείτε συνεντεύξεις, σχετικές σπουδές κ.λ.π. των Επαγγελμάτων από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού επιλέγοντας αριστερά το επάγγελμα που επιθυμείτε. 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2013 21:08
 
Επαγγελματικά δικαιώματα - επαγγελματικές άδειες πτυχιούχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ - ΙΕΚ) PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2013 12:13

Με την ευκαιρία πρόσφατης ενημέρωσης των μαθητών/τριών στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου και των σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ειδικοτήτων παραθέτουμε τους πίνακες με τα επαγγελματικά δικαιώματα ? επαγγελματικές άδειες των πτυχίων της δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ) και των διπλωμάτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ).
Επιπλέον παραθέτουμε την απόφαση υπ. Αριθμ. 8/06.04.2011, του ΕΟΠΠΕΠ με θέμα: «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ».

Επίσης σε προηγούμενη ανάρτηση στον δικτυακό μας τόπο οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ μπορούν να βρουν θεσμοθετημένα πρόσφατα επαγγελματικά δκαιώματα στις εξής επαγγελματικές περιοχές:
1) (α) εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων και  (γ) εκτέλεσης τεχνικού έργου και  παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, 2) χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, 3) κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, 4) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) | Επαγγελματικά δικαιώματα Ι.Ε.Κ. | Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.) | Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών | Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου σπουδών | Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) | Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.)

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 23 Μάρτιος 2013 17:22
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.