Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Επαγγέλματα
Καθορισμός ειδικοτήτων, βαθμίδων, επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση τεχνικών δραστηριοτήτων PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2012 15:20

Καθορισμός ειδικοτήτων, βαθμίδων, επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των παρακάτω τεχνικών δραστηριοτήτων:  

  • 1) (α) εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες,
  • (β) χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβήτων και
  • (γ) εκτέλεσης τεχνικού έργου και  παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης  
  • 2) χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες  
  • 3) κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού  
  • 4) κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:24
 
Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον κλάδο ΠΕ 08 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2012 14:47

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006?2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.

Δείτε συνημμένα το ΦΕΚ.
 
Μάρα Μαζαράκη
Υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Αιγίου

Attachments:
Download this file (PE08.pdf)Π.Δ. 128/2012[ ]77 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:07
 
Ευρωπαϊκή Ημερίδα Εργασίας - European Jobs Days PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2012 13:38

Η Ευρωπαϊκή Ημερίδα Εργασίας (ΕΗΕ), που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, στις 6 Οκτωβρίου 2012 είναι μια ευκαιρία για υποψηφίους και εργοδότες από ολόκληρη την Ευρώπη να συναντηθούν και να έλθουν σε επαφή. Η φετινή εκδήλωση διεξάγεται και επιγραμμικά, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ημερίδα Εργασίας των Βρυξελλών ΔΕΝ είναι μια εκδήλωση ανεύρεσης προσωπικού για θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν είστε υποψήφιος, θα έχετε την ευκαιρία να δώσετε επιτόπου συνέντευξη σε εργοδότες. Θα δοθούν επίσης συμβουλές σχετικά με τις συνθήκες ζωής και εργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από εργοδότες με ηγετική παρουσία στον τομέα τους και θα οργανωθούν ομάδες συζήτησης σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αύξηση της απασχόλησης. Μάθετε περισσότερα.

Εάν είστε εργοδότης, θα έχετε τη δυνατότητα να συναντήσετε εκατοντάδες ειδικευμένους υποψηφίους που αναζητούν εργασία στον τομέα σας. Θα μπορέσετε επίσης να επωφεληθείτε από τη βοήθεια των Συμβούλων του EURES που διαθέτουν χρόνια εμπειρίας στην ανεύρεση υποψηφίων για επιχειρήσεις όπως η δική σας. Μάθετε περισσότερα.

Η Ευρωπαϊκή Ημερίδα Εργασίας στις Βρυξέλλες είναι ανοικτή σε όλους τους υποψηφίους και εργοδότες, όμως η φετινή διοργάνωση εστιάζει ειδικότερα στους τομείς των «πράσινων» δραστηριοτήτων, των ΤΠΕ και της υγείας.

Ελάτε στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα Εργασίας των Βρυξελλών ή παρακολουθήστε την εκδήλωση επιγραμμικά στις 6 Οκτωβρίου για να δώσετε ώθηση στις επαγγελματικές σας προοπτικές στην Ευρώπη!  

Οι Ευρωπαϊκές Ημερίδες Εργασίας διοργανώνονται από το EURES και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:28
 
Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στα ΕΕΕΕΚ της χώρας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 13:18

Υπουργική απόφαση με την οποία γίνεται κατανομή των οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Ογδόντα (80) θέσεις ΠΕ02 Φιλολόγων, σαράντα (40) θέσεις ΠΕ03 Μαθηματικών, δεκαπέντε (15) θέσεις ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, πέντε (5) θέσεις ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, τριάντα επτά (37) θέσεις ΠΕ19?20 Πληροφορικής, πενήντα επτά (57) θέσεις ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, πενήντα οκτώ (58) θέσεις ΠΕ16 Μουσικών και εξήντα εννέα (69) θέσεις ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (53) θέσεις ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, σαράντα τέσσερις (44) θέσεις ΠΕ14.04 Γεωπόνων, τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ17 Τεχνολόγων, εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεις ΠΕ18 Πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., δύο (2) θέσεις ΤΕ01.32 Ανθοκομίας ? Κηποτεχνίας, έξη (6) θέσεις ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ και δύο (2) θέσεις ΤΕ16 Μουσικών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Μάρτιος 2013 00:28
 
Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα για το Β' Τρίμηνο 2012 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2012 08:34

Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων για το Β? Τρίμηνο του 2012. Καθώς το 8% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που απασχολούν, το 19% μείωση και το 68% δεν προβλέπει μεταβολή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -11%. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται αρνητικές για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα.
Η συγκεκριμένη Έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο «Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης». Ο δείκτης αυτός προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση της απασχόλησης, στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό ονομάζεται Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης.
Σε σύγκριση με το Α? Τρίμηνο του 2012, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Περισσότερα στοιχεία στην έρευνα της Manpower Greece

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:23
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.