Ποια σχολή να ακολουθήσω;
Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;
Πως κινείται σήμερα η αγορά εργασίας;

Όταν οι επιλογές και οι αποφάσεις σου στηρίζονται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στα ενδιαφέροντά σου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρηση για την αγορά εργασίας αποτελούν το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική σου επιτυχία!

Επαγγέλματα
Άδειες και ειδικότητες για επαγγέλματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011 13:02

Η άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 υπουργική απόφαση που δημοσιεύται στο ΦΕΚ 1483/τ.Β/2005. Τα επαγγέλματα και οι σχετικές με αυτά άδειες και πτυχία υπάγονται στους παρακάτω κλάδους.

Attachments:
Download this file (epag_cinetv.pdf)ΦΕΚ 1483/τ.Β./2005[ ]118 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 20:19
 
Το τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ισπανικής Γλώσσας στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ40 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011 12:15

Με την υπ. Αριθμ. ΚΥΑ 139864/Δ2, (ΦΕΚ 1802/Β' /17-11-2010) συμπληρώνεται η υπ? αριθ. πρ. 43140α/Δ2/17?8?2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1802/Β΄/31?8?2009) ως προς τα τυπικά προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ40 ? Ισπανικής Γλώσσας, στα οποία περιλαμβάνεται εφεξής και το εξής πτυχίο: Πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως Ξένης».

Η βάση εισαγωγής στο συγκεκριμένο τμήμα ήταν: 2010 (6.265), 2009 (13.436), 2008 (13.573)

Attachments:
Download this file (FEK1802_2010.pdf)ΦΕΚ 1802/τ.Β/2010[ ]165 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:08
 
Η ευρωπαϊκή ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2010 12:24

Νέο σχέδιο δράσης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ποσοστό απασχόλησης 75% στην ΕΕ έως το 2020.
Σκοπός της ευρωπαϊκής ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας είναι να γίνουν πιο ευέλικτες οι αγορές εργασίας, να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες δεξιότητες, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί έως το 2020 ποσοστό απασχόλησης 75% για όλα τα άτομα ηλικίας 20-64 ετών. Ο στόχος αυτός αποτελεί ένα από τα πέντε βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, της λεγόμενης "Ευρώπης 2020".
Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη. Σήμερα, το 10% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών, δηλαδή 23 περίπου εκατομμύρια άτομα, είναι άνεργοι. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ΕΕ θα έχει έως το 2015 έλλειψη 2,7 εκατομμυρίων εξειδικευμένων εργαζομένων στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας και της έρευνας.


Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ένωσης γερνάει δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το ποσοστό των εργαζομένων πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να αντισταθμιστούν τόσο ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που αναμένεται να βγουν στη σύνταξη τα προσεχή έτη, όσο και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάθηκαν εξαιτίας της ύφεσης.
Η ατζέντα επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες:

Εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας

Η ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θα παρέχει στους εργαζομένους μεγαλύτερη προστασία από το ενδεχόμενο απόλυσής τους όσο μεγαλώνει ο χρόνος παραμονής τους στην εργασία. Η σύμβαση θα παρέχει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους εργαζομένους, αλλά ταυτόχρονα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει κίνητρα στους εργοδότες για προσλήψεις.

Αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις θέσεις εργασίας

Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα κάνει προβλέψεις για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού και την προσφορά δεξιοτήτων, θα βοηθά τους Ευρωπαίους να επιλέγουν την κατάλληλη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με βάση τη μελλοντική αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησής τους.
Την ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων θα μπορούν να συμβουλεύονται και οι επιχειρήσεις, γεγονός που θα τις διευκολύνει να βρίσκουν προσωπικό με τα προσόντα που αυτές χρειάζονται. Χάρη σ΄ αυτήν την προληπτική δράση θα αποφεύγεται το χάσμα ανάμεσα στις διαθέσιμες δεξιότητες και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αναγνώριση των προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός "Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Δεξιοτήτων".

Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους ισχύοντες νόμους για τον χρόνο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την ένταξη των εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Επιτροπή θα προτείνει τρόπους για τη διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας. Τέτοιοι τρόποι είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και η αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων, καθώς και στη σύσταση νέας επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση.
Η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή τα 13 σημεία δράσης της ατζέντας από σήμερα μέχρι το 2014.

Περισσότερα σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για την απασχόληση

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:26
 
Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2010 08:37

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 200/30-11-2010 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα δικηγόρων υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Ε.Ε. L 255/30?9?2005 σελ. 22).
Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

Attachments:
Download this file (fek_a200_021110.pdf)ΦΕΚ 200 30-11-2010[ ]99 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 02:09
 
Cedefop: Αναντιστοιχία δεξιοτήτων - σε αναζήτηση λύσεων PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την sep4all   
Δευτέρα, 06 Δεκέμβριος 2010 21:35

Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη δεν συνίσταται μόνο στη βελτίωση των δεξιοτήτων, αλλά και στo να αντιστοιχούν οι δεξιότητες των εργαζομένων με τις απαιτήσεις των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης. Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:27
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.