Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 24 Οκτώβριος 2013 07:57    Εκτύπωση
Αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων Α΄ κατανομής στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού 2013-2014 - 575 υποψήφιοι στις ΕΠΑΣ και 320 στα ΙΕΚ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014. Σύμφωνα με το υπ? αρ. 23626/19.10.2013 έγγραφο με θέμα: "Κατακύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγή μαθητών ΕΠΑ.Σ. και καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014" εισάγονται συνολικά 575 υποψήφιοι στις ΕΠΑ.Σ και 320 στα Ι.Ε.Κ.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013 - 2014», οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους, στην Εκπαιδευτική Μονάδα που εισάγονται, σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δηλ. από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2013 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00.
Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, τυχόν κενές θέσεις θα καλυφθούν από τους επόμενους κατά σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων, υποψήφιους.
 
Δείτε αναλυτικά παρακάτω:
1α. Αναλυτική Κατάσταση Βάσεων εισαγωγής ΕΠΑΣ (1η Κατανομή)
1β. Αλφαβητική Κατάσταση Επιτυχόντων 1ης Κατανομής ΕΠΑΣ
2α. Αναλυτική Κατάσταση Βάσεων Εισαγωγής ΙΕΚ (1η Κατανομή)
2β. Αλφαβητική Κατάσταση Επιτυχόντων 1ης Κατανομής ΙΕΚ
2γ. Μη υποχρέωση καταβολής διδάκτρων καταρτιζομένων ΙΕΚ
Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013 13:23 )