Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 15 Ιούνιος 2010 22:50    Εκτύπωση
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εισαγωγή αλλοδαπών ? αλλογενών σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

To Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Π.Θ. ανακοίνωσε συμπληρωματικές οδηγίες για την εισαγωγή αλλοδαπών ? αλλογενών σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι οδηγίες έχουν ως εξής:
«Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα καταργείται η βάση εισαγωγής για τους υποψηφίους-αποφοίτους των ελληνικών Λυκείων που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας. Ειδικότερα, για τους υποψηφίους που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής το κριτήριο επιλογής είναι:

α) Για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου της Ελλάδας ή ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) είναι ο γενικός βαθμός της βεβαίωσης πρόσβασης.
β) Για τους κατόχους απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄), (Ημερησίων ή Εσπερινών) είναι η βαθμολογία των τεσσάρων (4) ή δύο (2) αντίστοιχα πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στα ΤΕΙ.
γ) Για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ (Ημερήσιου ή Εσπερινού) είναι η βαθμολογία των τριών (3) ή δύο (2) αντίστοιχα πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στα ΤΕΙ».


Υπενθυμίζουμε ότι το ειδικό μηχανογραφικό αυτής της κατηγορίας μαζί με τα οριζόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους/ες στο διάστημα από 20 έως 30 Ιουλίου 2010 στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Πηγή: Yπουργείο Παιδείας (http://www.ypepth.gr/el_ec_category10486.htm)

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 00:13 )