Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2012 09:06    Εκτύπωση
Οδηγίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αλλοδαπών ? Αλλογενών αποφοίτων σχολείων κρατών μελών και μη μελών της Ε.Ε.

Από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. έγιναν γνωστές οι οδηγίες που αφορούν στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατηγοριών:
α) Αλλοδαπών ? Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών ? μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.
Ο υποψήφιος μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.

Οι ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. www.minedu.gov.gr (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Αλλοδαποί-Αλλογενείς»)

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 00:06 )