Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2012 14:59    Εκτύπωση
Υγειονομική εξέταση υποψηφίων ΑΕΝ από δημόσια νοσοκομεία ή ιατρούς του δημοσίου

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ? Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ιωάννης Στουρνάρας με σήμα του προς τις απογράφουσες λιμενικές αρχές ? ΑΕΝ κάνει γνωστό ότι προς διευκόλυνση της υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ κατόπιν δυσλειτουργιών που έχουν προκύψει σε ανταπόκριση εκ μέρους ΥΕΑΝΕΘ απογραφουσών Λιμενικών Αρχών θα γίνονται δεκτές και ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται από δημόσια νοσοκομεία ή ιατρούς του δημοσίου, ειδικοτήτων παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμίατρου από τις οποίες να προκύπτουν η καταλληλότητα των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει στους παραπάνω ιατρούς να επιδεικνύουν τον ενδεικτικό τύπο γνωμάτευσης καθώς και την σχετικό απόσπασμα της προκήρυξης (κεφάλαιο Ζ) όπου αναφέρονται τα περί οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων ανά ειδικότητα, προκειμένου επί των γνωματεύσεων να υπάρχει χαρακτηρισμός «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ» για τη δηλούμενη ειδικότητα ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ? ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 20:44 )