Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2013 23:15    Εκτύπωση
Πίνακας καλουμένων υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ (δεύτερης κατηγορίας) έτους 2013-14 προς υγειονομική εξέταση

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ανακοινώθηκε την 06-09-2013 ο πίνακας καλουμένων υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ έτους 2013-14 προς υγειονομική εξέταση καθώς και ο συνολικός πίνακας υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.

Οι αναφερόμενοι στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 να εξεταστούν από τις κατά τόπους διαμονής τους Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ) όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο Ζ΄της σχετικής προκήρυξης. Το σχετικό πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας (ιατρική γνωμάτευση) θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 να κατατεθεί στην ΑΕΝ που αρχικώς έχει υποβληθεί η αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τον πίνακα καλουμένων όσοι ήταν υποψήφιοι και με τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και έχουν ήδη καταθέσει πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας (ιατρική γνωμάτευση) δεν υποχρεούνται στην έκδοση νέου.

1. Πίνακας καλουμένων

2. Συνολικός πίνακας υποψηφίων δεύτερης γενικής κατηγορίας

3. Ανακοίνωση για καλουμένους

Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 04 Οκτώβριος 2013 09:18 )