Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 15:20    Εκτύπωση
Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α?/14-05-2015)
2. Φ.253/85476 /Α5/2015 (ΦΕΚ 995 B?/29-05-2015) Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΣΩ6465ΦΘ3-Β1Κ)

Πηγή: ΥΠΠΕΘ - Δείτε τη σχετική εγκύκλιο