Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2012 08:22    Εκτύπωση
2013 - Η τελευταία χρονιά εισαγωγής με το 10%

Σύμφωνα με τον νόμο 4058/2012, (ΦΕΚ 63/ τ. Α'/ 22.3.2012), σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) το 2013 θα είναι και η τελευταία χρονιά κατά την οποία θα μπορούν οι υποψήφιοι με προηγούμενη βαθμολογία σε Πανελλαδικές Εξετάσεις να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων των τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 6, άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου, δόθηκε παράταση, κατά δυο έτη (2012 και 2013), της ρύθμισης εισαγωγής των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την προηγούμενη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αναλυτικότερα, με τη διαδικασία του 10%, θα μπορούν να εισαχθούν, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013?2014, οι απόφοιτοι Λυκείου που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), των ετών 2011 ή 2012.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που φοιτούν αυτήν την στιγμή στην Γ΄ Λυκείου και θα πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις φέτος (Ιούνιος 2013), την επόμενη χρονιά, δεν θα έχουν το δικαίωμα με την βαθμολογία τους να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2013 21:20 )