Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2014 07:09    Εκτύπωση
Eισαγωγή Ατόμων με Ειδική Καλλιτεχνική Προδιάθεση στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 υποβάλλονται στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) από 20 μέχρι και 30 Ιουνίου 2014. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής. β) Απολυτήριο Γυμνασίου γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου δ) Αντίγραφο ταυτότητας στ) Φάκελο με εργασίες και ειδικότερα δέκα (10) ασπρόμαυρα σχέδια και πέντε (5) έργα με χρώμα σε διάσταση 50Χ70 εκ.

Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση και προκήρυξη