Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 01 Μάρτιος 2016 13:38    Εκτύπωση
Χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους τίτλων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Επαγγελματικά δικαιώματα σε τριάντα (30) ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ χορηγήθηκαν με Υπουργική Απόφαση  

Συγκεκριμένα χορηγήθηκε αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ? ύλην αρμόδιου Υπουργείου.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: (Φ12/29247/Δ4/19-2-2016 - ΦΕΚ 513/Β/29-2-2016)

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2016 16:33 )