Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2007 02:00    Εκτύπωση
Εκκλησιατική εκπαίδευση

Στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση υπάγονται τα παρακάτω σχολεία:

α) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια
Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια λειτουργούν από κοινού με τα αντίστοιχα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, με τα οποία συστεγάζονται.
β) Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΣΔΕ)
Τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν ως αυτόνομες σχολικές μονάδες.
γ) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια
δ) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων, και Ηρακλείου Κρήτης μετονομάζονται σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.). Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες καταρτίζουν στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, παρέχουν εκπαίδευση και χορηγούν πτυχία ισότιμα με εκείνα των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. (Ν. 3432/2006 ΦΕΚ 14 Α /2006)

- Στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια δύνανται να εγγραφούν απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων.
- Στον Α΄ κύκλο των ΙΣΔΕ δύνανται να εγγραφούν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννεάχρονη εκπαίδευση.
- Στον Β΄ κύκλο των ΙΣΔΕ δύνανται να εγγραφούν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι απόφοιτοι της εννεάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή είναι απόφοιτοι του Α΄ κύκλου των ΙΣΔΕ.
- Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια δύνανται να εγγραφούν απόφοιτοι Γυμνασίων, Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

Στα ανωτέρω σχολεία δύνανται να φοιτήσουν ΜΟΝΟΝ άρρενες μαθητές και σπουδαστές.

- Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δύνανται να εγγραφούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ν. 3432/2006 ΦΕΚ 14 Α΄/2006), κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δύνανται να φοιτήσουν ΜΟΝΟΝ άρρενες σπουδαστές.

Εκκλησιαστική κατάρτιση παρέχεται επίσης και από τα Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΙΕΚ) που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (www.oeek.gr).
Στα ΕΙΕΚ δύνανται να εγγραφούν άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτου θρησκείας.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:08 )