Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2008 02:00    Εκτύπωση
Χρόνος φοίτησης στις δομές της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

- Ο χρόνος φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια είναι τρία χρόνια και ο απόφοιτος, όταν χειροτονηθεί, κατατάσσεται στη Γ΄ μισθολογική κατηγορία ιερέων.

- Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ο χρόνος φοίτησης είναι τρία χρόνια και ο απόφοιτος, όταν χειροτονηθεί, κατατάσσεται επίσης στη Γ΄ μισθολογική κατηγορία ιερέων.

- Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών, διαρκείας 18 μηνών ο καθένας. Ο απόφοιτος του Α΄ κύκλου, χειροτονούμενος κατατάσσεται στη Γ΄ μισθολογική κατηγορία. Ο απόφοιτος του Β΄ κύκλου, αφού παρακολουθήσει το πρόγραμμα των ΕΙΕΚ ( 2 εξαμήνων) κατατάσσεται στη Β΄ μισθολογική κατηγορία ιερέων.

- Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, λειτουργούν Οικοτροφεία, στα οποία διαμένουν και σιτίζονται δωρεάν οι μαθητές-σπουδαστές των Εκκλησιαστικών Σχολείων-Ακαδημιών.

- Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια - Λύκεια είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα σχολεία της Δευτεροβάθμιας (Γενικής) Εκπαίδευσης.

- Οι απόφοιτοι των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων δύνανται να λάβουν μέρος με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων στη διαδικασία για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., ως υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Επίσης έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

- Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ιερατικό κλήρο, εντάσσονται στην Α΄ Μισθολογική Κατηγορία Ιερέων.

- Η φοίτηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, (4 έτη) .

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:07 )