Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 19 Μάιος 2016 14:17    Εκτύπωση
Πρόταση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής: Πλήρης αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης της Συμβουλευτικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο εκατοντασέλιδο κείμενο που φέρει τον τίτλο «Διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης» που προέκυψε μέσα από το πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, μαζί με την Επιτροπή Διαλόγου και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας περιλαμβάνεται και η πιο κάτω πρόταση η οποία είναι ενταγμένη στην ΕΝΟΤΗΤΑ: II. Διδακτική/Μαθησιακή διαδικασία, με τίτλο: Πλήρης αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης της συμβουλευτικής και του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.


ΠΡΟΤΑΣΗ 09: Πλήρης αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης της Συμβουλευτικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού


1. Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και συμβάλλει σημαντικά στην προετοιμασία των νέων ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.
Η αποτελεσματική λειτουργία σχετικών δομών στη δημόσια εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η λήψη απόφασης, να υποστηρίξει το έργο του σχολείου όσον αφορά την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (π.χ. ανάπτυξη αυτογνωσίας) και να ενισχύσει τους δεσμούς σχολείου και κοινωνίας.


2. Γιατί είναι σημαντική;
(Τεκμηρίωση: Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;)

Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο ελληνικό αλλά στο διεθνές περιβάλλον μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς για την ανταπόκριση των χωρών στις σύγχρονες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και των ατόμων και των κοινωνιών στις ανάγκες για ικανοποίηση των βιοποριστικών αναγκών  τους καθώς και των αναγκών τους για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Παρά τη γενικότερη αναγνώριση που έχει διεθνώς ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στη χώρα μας λειτουργεί αποσπασματικά και στο περιθώριο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παράλληλα παρά τη διαπιστωμένη ανάγκη του κοινού για παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι δομές του στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου δεν έτυχαν της αναμενόμενης προσοχής από την Πολιτεία όσον αφορά στην οργάνωση και την υποστήριξή τους, τον καθορισμό της στοχοθεσίας και του πλαισίου λειτουργίας τους. Αποκορύφωμα της αντιμετώπισης αυτής ήταν η πλήρης κατάργηση των δομών ΣΕΠ με την αναστολή της λειτουργίας των ΓΡΑ.ΣΥ. της χώρας το 2010, την κατάργηση των ΓΡΑ.ΣΕΠ, την υπολειτουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π. και την κατάργηση του μαθήματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Λύκειο.

Η αποτελεσματική λειτουργία των δομών της Συμβουλευτικής και του ΣΕΠ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να συμβάλει σημαντικά:

  • στην ενημέρωση και υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους όσον αφορά τις επιλογές τους για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη,
  • στην ενημέρωση και υποστήριξη των σχολικών μονάδων όσον αφορά θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς καθώς και θέματα πολιτισμικών, κοινωνικών ή άλλων διαφορών,
  • στην αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
  • στην αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου όσον αφορά την προετοιμασία των νέων για την ενήλικη ζωή τους, υποστηρίζοντας όχι μόνο τις ανάγκες τους για επαγγελματική αλλά και για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

3. Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, απαιτείται:

  • η ανάπτυξη μητρώου ειδικών επιμορφωμένων Συμβούλων?Εκπαιδευτικών,
  • η καθιέρωση του μαθήματος στο Λύκειο καθώς και η αναβάθμισή του στο Γυμνάσιο με την ανάθεσή του σε εξειδικευμένους-ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς,
  • η διερεύνηση της επαναλειτουργίας των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες της χώρας και η συνεργασίας τους με τις αντίστοιχες περιφερειακές δομές (π.χ. ΓΡΑ.ΣΥ., ΚΕ.ΣΥ.Π.),
  • η ενημέρωση του κοινού αλλά και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας και το ρόλο των δομών αυτών.

Προτεραιότητα/Χρονοδιάγραμμα

9.1. Ανάπτυξη Μητρώου Ειδικών Επιμορφωμένων Συμβούλων ? Εκπαιδευτικών./ [Β] (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

9.2. Διαμόρφωση δομών και σχετικών συνεργιών./ [Β] (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Πηγή: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής / Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία / Διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 19 Μάιος 2016 14:22 )