Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2008 02:00    Εκτύπωση
Η εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ

Ο θεσμός του ΣΕΠ σε γενικότερες γραμμές στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η Εφαρμογή του Σχολικού Εκπαιδευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Σχολεία μέσα από μια ολική διάσταση στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

1. Εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στην τάξη ως μάθημα με τη χρήση του βιβλίου Καθηγητή & το τετράδιο μαθητή (αρθρ 37,38,39 του Ν.1566/85, αρθρ 10 Ν.2525/1997). Ο θεσμός του Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται στη Γ' Γυμνασίου, μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και μία (1) ώρα στην Α' Λυκείου μόνο κατά το 2ο εξάμηνο. (Εφαρμόζονται μέθοδοι ομαδικής συμβουλευτικής).

2. Ατομική Συμβουλευτική & Πληροφόρηση σε ειδικό χώρο του σχολείου που λειτουργεί ως Γραφείο ΣΕΠ αν είναι εφικτό ή στη βιβλιοθήκη ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Συνάντηση - συζήτηση με μαθητές για θέματα που σχετίζονται με την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Στο χώρο αυτό ο Καθηγητής οργανώνει και τηρεί αρχείο θεμάτων σχετικών με το θεσμό ΣΕΠ. (αρθρ 38 του Ν.1566/85 & Υ.Α.Γ2/4087/4-7-96)

3. Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας με μείωση ωραρίου ή υπερωρίες δυο ωρών ανά πρόγραμμα μέχρι (4) ώρες συνολικά. (Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992, Υ.Α. Γ2/455/7-2-2000, Γ2/3344/20-9-2000, Γ2/89810/5-9-2002, Εγκ. Γ7/105087/5-10-2005) Γ7/81687/9-07-2009). (Σχετικά με αυτά είναι τα προγράμματα Επιχειρηματικότητας των νέων και η δράση Δαίδαλος για μαθητές ΤΕΕ, & η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Ισότητας των δύο φύλων.)

4. Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων (Μετακινήσεις με διανυκτέρευση) σε άλλα μέρη της Ελλάδας στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Μέχρι (2) πολυήμερες επισκέψεις στη διάρκεια του διδακτικού Έτους, με τη χρησιμοποίηση δύο εργασίμων ημερών και μιας η δυο αργιών. (Υ.Α.107632/Γ7/2-10-2003, Εγκ 126807/14-11-2003 & Εγκ 23956/Γ2/7-3-2005, & ΥΑ. Γ2/4832/28-11-1990, Γ7/4115/16-1-2004). (Η επίσκεψη στη Βουλή είναι ανεξάρτητη από αυτές)

5. Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων, σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Εργοστάσια κλπ. της περιοχής), στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ μέσα στο ωράριο του Σχολείου. Δυο (2) στο Λύκειο & τρεις (3) στο Γυμνάσιο. Μια από αυτές μπορεί να πραγματοποιείται εκτός των ορίων του νομού. (Ν.1566/85, ΥΑ. Γ2/1780/21-3-1996, & ΥΑ. Γ2/4832/28-11-1990). (Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και άλλες επισκέψεις των σχολείων για το ίδιο σκοπό όπως η επίσκεψη στα Αεροδρόμια της Χώρας 8-10 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της γιορτής της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους μαθητές να πραγματοποιήσουν εικονικές & πραγματικές πτήσεις με πολεμικά αεροσκάφη)

6. Πρόσκληση Επιστημόνων & Επαγγελματιών στο Σχολείο, να ενημερώσουν και να συζητήσουν με τους μαθητές για το αντικείμενό τους ή το επάγγελμά τους, στην ώρα του Σ.Ε.Π. Υ.Α. Γ2/1780/21-3-1996. Η συνεργασία αυτή γίνεται μέχρι (4) φορές το χρόνο στο Γυμνάσιο και μέχρι (2) στο Λύκειο για μια ή δύο διδακτικές ώρες κάθε φορά.

7. Διοργάνωση Εκδηλώσεων στο Σχολείο με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» με πρόσκληση Επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων για ενημέρωση των μαθητών σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Μια (1) έως τρεις (3) ημέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους: την 1η εβδομάδα του σχολικού έτους, την τελευταία πριν τα Χριστούγεννα ή την τελευταία πριν το Πάσχα. (Ν.1566/85 & Υ.Α. Γ2/5088/1-10-2001, & Υ.Α. Γ2/1780/21-3-1996.

8. Πρόσκληση των Γονέων & Κηδεμόνων στο Σχολείο για να ενημερωθούν σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του θεσμού του ΣΕΠ και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους των παιδιών τους. Για την ενημερωτική αυτή ομιλία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δυο διδακτικές ώρες του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας. Υ.Α. Γ2/1780/21-3-1996

9. Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης της Εκπαίδευσης με Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχετικών με το ΣΕΠ Αγωγής Σταδιοδρομίας, Ισότητας των Φύλων, Ισότητας Ευκαιριών σε δίκτυα Σχολείων με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ. Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992, ΥΑ 134518/Γ7/26-11-04, Εγκ. 13018/Γ7/10-2-03, Εγκ. 18801/Γ7/24-2-03, Εγκ. 98274/Γ7/15-9-03, Εγκ. 138422/Γ7/3-12-04.


Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο καθηγητής ΣΕΠ

1. Βιβλίο ΣΕΠ για τον Καθηγητή

2. Τετράδιο-Βιβλίο ΣΕΠ για το Μαθητή

3. Οδηγός Σπουδών Μετά το Γυμνάσιο ή Λύκειο

4. Σπουδές & Απασχόληση (Έντυπο του ΠΙ)

5. Οδηγοί Σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Τα βιβλία που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του σχολείου

1. Currie,S. k.a.: Οικονομικές Δραστηριότητες και Ανάπτυξη, Χρυσή Πέννα, ISBN 960-245-109-2

2. Δημητρόπουλος, Ε.: Συμβουλευτική Προσανατολισμός, τ. Α΄, Εκδ.Γρηγόρη,1998, ISBN 960-333-171-6

3. Δημητρόπουλος, Ε.: Συμβουλευτική Προσανατολισμός, τ. B΄, Εκδ.Γρηγόρη,1998, ISBN 960-333-184-8

4. Καραλής, Θαν. : Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας, Μεταίχμιο,1999, ISBN 960-375-009-3

5. Κατσανέβας, Θ. : Επαγγέλματα του Μέλλοντος, Εκδόσεις Παπαζήση,1998, ISBN 960-02-1265-1

 

Τα βιβλία που προτείνονται για τη βιβλιοθήκη του σχολείου

 

  1. Μέγας Οδηγός Επαγγελμάτων-1450 μονογραφίες, Εκδόσεις Κλυτία (7 τόμοι), ISBN 978-960-897-41-04, 11, 28, 35, 42, 59, 66.

 

Τα βιβλία που προτείνονται για την αυτομόρφωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού

 

1. Yalom, Irvin, Η Θεραπεία του Σοπενάουερ, Εκδόσεις Άγρα, 2005, ISBN 960-325-584-X

2. Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ., Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ελληνικά Γράμματα, 1999, ISBN 960-701-947-4

3. Nathan, R. - Hill, L., Επαγγελματική Συμβουλευτική, Μεταίχμιο, 2006, ISBN 960-375-895-7

4. Goleman, D., Η συναισθηματική νοημοσύνη, Ελληνικά Γράμματα, 1998, ISBN 960-344-230-5

5. Ivey, A. e.t., Συμβουλευτική Μέθοδος Πρακτικής Προσέγγισης, Ελ. Γράμματα, 1996, ISBN 960-701-940-0

6. Rogers, Carl, Η Γένεση του Προσώπου, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2006, ISBN 960-442-735-0

7. McLeod, J., Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Μεταίχμιο, 2005, ISBN 960-375-767-5

8. Μπουραντάς, Δ., Όλα σου τα' μαθα, μα ξέχασα μια λέξη, Πατάκης, 2007, ISBN 978-960-162-779-3

9. Amudson, N. e.t, Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Pearson, 2007. Κατεβαίνει στο: http://www.ekep.gr/library/ekdoseis/odigoi/basikes_arxes_epagelmatikis_%20symvoyleytikis_final_main.pdf

10. Amudson, N. e.t, Καριεροσκόπιο, ΕΚΕΠ, 2005. Κατεβαίνει στο:

http://www.ekep.gr/library/ekdoseis/odigoi/CareerScope.pdf

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 22:58 )