Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2011 22:26    Εκτύπωση
Επιστολή για τον ΣΕΠ προς την Υπουργό Παιδείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπ/κων - Στελεχών Σ.Ε.Π.

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου
Αθήνα,  14-09-2011, Αρ. Πρωτ.: 34

Θέμα: «Στελέχωση και επαναλειτουργία των Δομών Σ.Ε.Π. (Νομαρχιακών ΚΕ.ΣΥ.Π. και Γραφείων Σ.Ε.Π. των σχολικών μονάδων της χώρας) και αποκατάσταση της εφαρμογής του Θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Α΄ Λυκείου»   

Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Την τελευταία χρονική περίοδο, σχεδόν «κατεδαφίστηκε» ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας. Δεδομένης μάλιστα της τάσης να εντάσσονται πολλές ενέργειες στην προσπάθεια για την οικονομική αποκατάσταση της χώρας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, αφενός, οι αντίστοιχες δομές δεν χρηματοδοτούνται τακτικά και, αφετέρου, το προσωπικό στην πλειοψηφία του δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς προσφέρει παράλληλα και διδακτικό έργο.Με μια σειρά αποφάσεων που αφορούν σε:

  • Αναστολή της λειτουργίας των «Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥ)» σε ΕΠΑΛ της χώρας, στις 27 Αυγούστου 2010,
  • Αφαίρεση, από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ Τάξης των Λυκείων, της εφαρμογής του θεσμού του ΣΕΠ, με έναρξη το σχολικό έτος 2011 ? 2012,
  • Ερήμωση των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ)» σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της χώρας, με επιστροφή όλων των Συμβούλων ΣΕΠ στις οργανικές τους θέσεις εργασίας, την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και
  • Απογύμνωση από στελέχη (Συμβούλους ΣΕΠ και Ειδικούς Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Υλικού ΣΕΠ) των Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) σε έδρες των νομών και μεγάλων πόλεων της χώρας, την 1η Σεπτεμβρίου 2011,

απογυμνώθηκαν, αντί να αναβαθμιστούν, τα συστήματα παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, αφήνοντας χωρίς υποστήριξη, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικούς, νέους και νέες κάθε ηλικίας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο/η που επισκεπτόταν τις δομές ΣΕΠ για φλέγοντα θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας, σε μια περίοδο της χώρας μας που ιστορικά κρίνεται  ως η πιο σημαντική, μετά τη λήξη των ολέθριων συνεπειών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η σημασία, ο ρόλος, η σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του θεσμού του ΣΕΠ στην ελληνική πραγματικότητα είναι θέματα γνωστά και αυτονόητα. Το ίδιο και η επιστημονική κατάρτιση, η πολύχρονη εμπειρία, οι δράσεις και οι αγώνες, ο υπέρμετρος εθελοντισμός και η συνέπεια της πλειοψηφίας των στελεχών ΣΕΠ κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.
Προσδοκούμε λοιπόν την χάραξη μιας νέας πολιτικής από το Υπουργείο, με μοναδικό σκοπό την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη χώρα μας. 
Η δημιουργία και η διαχείριση δια βίου συστημάτων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας απαιτούν σχεδιασμό πολιτικής που απευθύνεται σε έξι σπουδαίους τομείς, είτε αυτοί αφορούν την περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε νέους ανθρώπους, είτε σε ενήλικες είτε και στις δύο περιπτώσεις. Οι συγκεκριμένοι τομείς είναι:

1. Η εγγύηση ότι οι αποφάσεις, για την κατανομή των οικονομικών πόρων, δίνουν την πρώτη προτεραιότητα σε συστήματα που καλλιεργούν δεξιότητες αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας και πληροφόρησης για θέματα σταδιοδρομίας και η εγγύηση ότι τα συστήματα παροχής υπηρεσιών συνταιριάζουν διευρυμένα επίπεδα παροχής ατομικής και ομαδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες των ενδιαφερομένων και τις συνθήκες ζωής τους, κατά περίπτωση.
2. Η εξασφάλιση πολύπλευρης επιστημονικής προσέγγισης στο είδος των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες και στους τρόπους που αυτές παρέχονται, συμπεριλαμβάνοντας μεγαλύτερο εύρος ειδικοτήτων του προσωπικού των δομών ΣΕΠ, εξειδικευμένο στη χρήση τεχνικών αυτοβοήθειας και στην αξιοποίηση των εργαλείων που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.
3. Η στενή συνεργασία με τα έμπειρα στελέχη ΣΕΠ, για τη διαμόρφωση της δομής και του περιεχομένου της αρχικής και της συνεχιζόμενης επιστημονικής κατάρτισης, αλλά, κυρίως, για την αναβάθμιση του θεσμού του ΣΕΠ, κατά την εφαρμογή του στις σχολικές μονάδες και στις δομές ΣΕΠ.
4. Η δημιουργία και συνεχής βελτίωση μιας βάσης δεδομένων για τη δημόσια πολιτική που θα περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που διατίθενται στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, σχετικά με τις ανάγκες και τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων στις δομές ΣΕΠ, σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, την ικανοποίηση τους καθώς και με τα αποτελέσματα και το κόστος της αποτελεσματικότητας της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
5. Η ανάπτυξη καλύτερων μηχανισμών ασφαλείας και η σύνδεσή τους με τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών.
6. Η ανάπτυξη ισχυρότερων δομών, για την άσκηση στρατηγικής σε θέματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
Σύμφωνα με τον Ακαδημαϊκό, Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, «το αίτημα είναι, πάντοτε, η αναλογία είδους εργασίας και προσωπικών ικανοτήτων αλλά και η εξασφάλιση, για κάθε άνθρωπο, των όρων του «ζην», τουλάχιστον, ή και των όρων του «ευ ζην» αναλογικά». Θέλουμε να πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε γι? αυτό, ότι η ηγεσία του Υπουργείου δε θα θυσιάσει, στο όνομα της οικονομικής κρίσης, τον κοινωνικό του ρόλο και το μοναδικό θεσμό στήριξης, σε θέματα σταδιοδρομίας, του ελληνικού μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα δε τώρα που η οικονομική κρίση επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για στήριξη των νέων.

Με την ελπίδα πως θα επανεξετάσετε την στάση του Υπουργείου για τα θέματα ΣΕΠ με βάση τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε, όπως άμεσα προβείτε σε :
α) επαναπροκήρυξη και στελέχωση όλων των θέσεων των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που είχαν ορισθεί το 2003)
β) επαναλειτουργία όλων των Δομών,
γ) επανένταξη του ΣΕΠ στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου    Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.                                                

Με εκτίμηση, Για το Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος
Χρυσούλα Στεργίου
Εκπ/κός ΠΕ 06
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. - Σύμβουλος Ε.Π.

Ο Γραμματέας
Θεόδωρος Βηλαράς
Εκπ/κός ΠΕ 06
Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Ε.Π.

          

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 22:49 )