Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2013 11:12    Εκτύπωση
Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Εφήβων

Από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται γνωστό ότι έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) η Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Εφήβων και είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr/teens

Η ανωτέρω Πύλη έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του κοινοτικού Προγράμματος Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους μέσω καινοτόμων δράσεων.
Στην Πύλη οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων και Εργασιακών Αξιών).

Επιπλέον μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό φάκελο δεξιοτήτων (e-portfolio) το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο κάθε μαθητή, που θα συμβάλλει στην παρουσίαση, προβολή και ανάδειξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και ταλέντων του.

Επίσης προβλέπεται η Πύλη να εμπλουτιστεί με βίντεο επαγγελματικών μονογραφιών καθώς και ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια (real game).

Τα σχολεία μπορούν να συμβουλεύονται τα κατά τόπους ΚΕΣΥΠ προκειμένου να έχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την Πύλη, ή τον προγραμματισμό δράσεων ενημέρωσης από τους Υπευθύνους Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Εφήβων

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2013 22:29 )