Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 10 Δεκέμβριος 2015 14:24    Εκτύπωση
Υπολογισμός Μορίων - Αίτηση Δήλωση - Υποβολή Μηχανογραφικού και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου

Υπουργική Απόφαση Φ.253/193309/Α5/27-11-2015, που αφορά στην Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α?/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 1 Αίτηση ? Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Άρθρο 2 Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Άρθρο 3 Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 4 Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 5 Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 6 Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Άρθρο 7 Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων ? Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων
Άρθρο 8 Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής ? προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση