Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2009 02:00    Εκτύπωση
Οδηγός Πράσινης Απασχόλησης & Ενέργειας

Τα «πράσινα επαγγέλματα» και ο κοινωνικός τομέας είναι οι πιο δυναμικοί τομείς που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι ομάδες στόχου είναι άνεργοι, που έχουν ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (μελέτες και εφαρμογές, πληροφόρηση ? ευαισθητοποίηση κ.ά.), αλλά και ο ευρύτερος πληθυσμός στον Αγ. Δημήτριο.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένας τομέας, που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων, καθώς και την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του παγκόσμιου κλίματος (στόχοι Πρωτοκόλλου Κιότο για την Ελλάδα).

Η ενημέρωση, ιδιαίτερα των ανέργων, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91), την εφαρμογή των Α.Π.Ε. σε κτίρια (Οδηγία 2001/77, Ν. 3468/2006), τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπ. Ανάπτυξης για την επιστροφή χρημάτων, ύψους 4% του ετήσιου λογαριασμού της ΔΕΗ σε περίπτωση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κλπ, θέματα τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι αγνοούνται, αν και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς, όπως είναι οι δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Ενέργειας  στο Δήμο Αγίου Δημητρίου» δημιουργήθηκε ο Οδηγός Πράσινης Απασχόλησης & Ενέργειας, με τον οποίο μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί για τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προκύπτουν μέσα από πολιτικές προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας. Με τον Οδηγό αυτό οι νέοι μπορούν να ενημερωθούν για εξειδικευμένες σπουδές σχετικά με την ενέργεια, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα από τη μη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωσή της καθώς και για πολιτικές προώθησης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, γραφεία και επιχειρήσεις μικρού-μεσαίου μεγέθους μπορούν να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες, πρακτικές και μηχανισμούς στήριξης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και θέρμανση-δροσισμό κτιρίων καθώς και παρεμβάσεις μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

Κατεβάστε τον οδηγό Πράσινης Απασχόλησης και Ενέργειας

Πηγή: Δίκτυο Μεσόγειος