Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 13 Ιούλιος 2010 20:44    Εκτύπωση
Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των ΕΠΑΛ Α΄ ομάδας 2010

Από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κ. Ιωάννη Πανάρετου, ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία με αντίστοιχα υποβοηθητικά γραφήματα για την κλιμάκωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των ΕΠΑΛ, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:
Οι συνολικές αναβαθμολογήσεις στα μαθήματα των ΕΠΑΛ σε σχέση με το 2009 είναι ελαφρώς μειωμένες με ποσοστό 7,93% για το 2010 (το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 8,04%).
Τα μαθήματα που σημείωσαν σημαντικές διαφορές ποσοστών στις αναβαθμολογήσεις είναι:

? το Βοηθών Νοσηλευτών Στοιχεία Παθολογίας, με μείωση του περσινού ποσοστού (12,49%) μόλις στο 0,84%,
? το Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού- Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, με μείωση κατά 7,92 ποσοστιαίες μονάδες, πηγαίνοντας από το 10,35% το 2009 στο 2,43% το 2010,
? το Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, με μείωση από 7,78% το 2009 σε 1,30% φέτος, και
? η Νεοελληνική γλώσσα, με αύξηση του ποσοστού βαθμολογιών κατά 3,86 ποσοστιαίες μονάδες, ανεβαίνοντας έτσι από το 21,28% που ήταν πέρυσι στο 25,14% φέτος,
Όσον αφορά στη κλιμάκωση των βαθμολογιών η συγκεντρωτική εικόνα δε διαφοροποιείται σημαντικά, παρότι τα ποσοστά των βαθμολογιών από 15 και πάνω παρουσιάζονται αυξημένα. Οι μαθητές που έγραψαν από 15 έως 18 είναι το 10% του συνόλου των υποψηφίων φέτος ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7,84% πέρυσι και οι αριστούχοι ανέρχονται φέτος στο 6,49%, ενώ το 2009 αποτελούσαν το 3,44% των υποψηφίων. Οι μαθητές που έγραψαν κάτω από 15 συμπληρώνουν ποσοστό 83,51% φέτος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 88,72%.

Ενδεικτικά:

? Στη Νεοελληνική γλώσσα οι αριστούχοι είναι στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, ενώ όσοι έγραψαν από 15 έως 18 παρουσιάζουν σχετική μείωση φτάνοντας στο 2,87% έναντι του 4,73% πέρυσι. Μειωμένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες περίπου είναι και το ποσοστό των γραπτών από 12 μέχρι 15 (12,48% από 18,71% το 2009).
? Αντίθετα, στα Μαθηματικά Ι, οι μεγάλες βαθμολογίες εμφανίζονται σχετικά αυξημένες με τους αριστούχους να φτάνουν φέτος το 6,29% και τους μαθητές που έγραψαν από 15 έως 18 να ανέρχονται στο 9,61%, ενώ τα αντίστοιχα περσινά ποσοστά ήταν 3,81% και 8,38%, αντίστοιχα.
? Σημαντικές είναι οι αυξήσεις στα ποσοστά των βαθμολογιών από 15 και πάνω στα μαθήματα των Βοηθών Νοσηλευτών. Τα στοιχεία Παθολογίας παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού των αριστούχων από 4,86% το 2009 σε 22,69% φέτος και τα Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ αυξάνουν το αντίστοιχο ποσοστό τους από 10,12% πέρυσι σε 15,17%. Για τα γραπτά από 15 έως 18 τα αντίστοιχα ποσοστά των δύο μαθημάτων φέτος είναι 26,37% και 20,57%, ενώ πέρυσι ήταν μόλις 9,82% και 9,56% αντίστοιχα.
? Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομίας) εμφανίζει αύξηση των αριστούχων από 3,72% το 2009 σε 14,09% φέτος.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. | Υφυπουργός Ιωνάννης Πανάρετος

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 01:08 )