Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2007 02:00    Εκτύπωση
Επαγγελματικός προσανατολισμός - Επαγγελματική απόφαση μαθητών

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός
Αγνή Βίκη και Ευστράτιος Παπάνης
στο http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_7902.html

1.2.2. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός
1.3. Η επαγγελματική συμβουλευτική
(έννοια, ορισμός και αποστολή της)
1.4. Βασικές έννοιες της έρευνας
1.4.1. Ο όρος «κίνητρο» γενικά
1.4.2. Κίνητρα και επιλογή επαγγέλματος
1.4.3. Η έννοια της «διαδικασίας»
1.4.4. Η επιλογή επαγγέλματος ως μακροπρόθεσμη διαδικασία
1.4.5. Έννοια και σημασία της «απόφασης»
1.5. Στάδια επαγγελματικής απόφασης
1.7. H λήψη επαγγελματικής απόφασης ως πρόβλημα της εφηβικής ηλικίας ? Βασικές επισημάνσεις


Επαγγελματική Απόφαση των Μαθητών
Αγνή Βίκη και Ευστράτιος Παπάνης
στο http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_3525.html

1.8. Θεωρίες επαγγελματικής επιλογής
1.8.1. Η θεωρία του E. Ginzberg
1.8.2. Η θεωρία του D. Super
1.8.3. Η θεωρία των D. Tiedeman και R. O? Hara
1.8.4. Η θεωρία της A. Roe
1.8.5. Η τυπολογική θεωρία του J. Holland
1.8.6. Το μοντέλο δομής κοινωνικών παραγόντων του Κ. Roberts
1.9. Η επαγγελματική επιλογή ως καίριο πρόβλημα και η πολλαπλότητα των παραγόντων σε αυτή. Συνοπτική θεώρηση
2.1. Παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος
2.1.1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες και επαγγελματικές επιλογές
2.1.2. Τα εκπαιδευτικά ? επαγγελματικά κριτήρια, οι μορφές συμπεριφοράς και η σημασία της επαγγελματικής απόφασης
2.1.3. Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση.
Οι μαθητές που επιλέγουν τα Τ.Ε.Λ. και οι λόγοι αυτής της επιλογής
2.2. Παράγοντες της οικογένειας
2.2.1. Ο ρόλος της οικογένειας γενικά στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των νέων
2.2.2. Το επάγγελμα των γονέων και η επαγγελματική επιλογή των παιδιών
2.2.3. Η εκπαίδευση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
2.2.4. Το κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο της οικογένειας

Διαβάστε τα παραπάνω σε ενιαίο κείμενο

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 10 Απρίλιος 2010 23:14 )