Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2007 02:00    Εκτύπωση
Προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου σε σχέση με το επάγγελμα
Προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου σε σχέση με το επάγγελμα
Αγνή Βίκη και Ευστράτιος Παπάνης
στο http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_8900.html

2.4.1. Η προσωπικότητα ως παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος
2.4.2. Νοητικές ικανότητες και σχολικές επιδόσεις ως σύνθετοι παράγοντες και κριτήρια ? κίνητρα
2.4.3. Κλίσεις και ιδιαίτερες ή ειδικές ικανότητες
2.4.4. Ενδιαφέροντα
2.4.5. Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση ως παράγοντες επιλογής επαγγέλματος
2.4.6. Η σωματική κατάσταση ? σωματικά χαρακτηριστικά
2.4.7. Η ηλικία ως παράγοντας επιλογής επαγγέλματος
2.4.8. Το φύλο

Διαβάστε το κείμενα που περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες