Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2002 02:00    Εκτύπωση
Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων των διδασκόντων.

Διαβάστε το Φ.  353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β?/16-10-2002) Υ.Α.