Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Σάββατο, 06 Φεβρουάριος 2010 21:08    Εκτύπωση
Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Στόχος της τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές, και λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες τουριστικής εκπαίδευσης είναι η:

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Βλ. Πανελλήνιες εξετάσεις).

Φοίτηση

Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα.
Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.
Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε εκπαιδευτικού έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.
Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. για πρακτική ασκηση σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται "Πτυχιούχος ", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος της ΑΣΤΕΡ έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ, Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους δικτυακούς τόπους των δύο σχολών:

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 03 Οκτώβριος 2015 23:07 )