Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Πέμπτη, 13 Μάιος 2010 23:27    Εκτύπωση
Εγγραφή - Επιλογή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων 2010-11

Διαδικασία εγγραφής - επιλογής μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2010-2011. Σας  γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2010-2011, οι γονείς ή κηδεμόνες τον μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στα Μουσικά Σχολεία ή στο Δημοτικό Σχολείο που οι μαθητές φοιτούν κατά το χρονικό διάστημα από 10-25 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση άλλου Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.
Οι Δ/ντες Β/θμιας Εκπ/σης υποχρεούνται να εκδώσουν απόφαση ως προς τον αριθμό των μαθητών που θα εγγράφουν στην Α' τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου της Δ/νσης τους.
Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφομαι μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2010-2011 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη και θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 24 Ιουνίου. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο Επιτροπή  Επιλογής (Ε.Ε) σύμφωνα με την 58407/Γ7/14-06-2005 (ΦΕΚ 811/τ.Β/714-06-2005) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων». Η αποζημίωση των Επιτροπών θα γίνει σύμφωνα με την υπ αριθμ 2/78713/0022/ 4-3-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 18-3-2008 ΤΥΟΔΔ). Την ευθύνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αναλάβει ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη Α2 της Γ2/3850/16-6-98 (ΦΕΚ 658/τ.Β7/1-7-98) Υ.Α. «...τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτιριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου...».
Ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2010-2011 σε κάθε Μουσικό Σχολείο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ 3850/Γ2/1998 ΥΑ (ΦΕΚ658/τΒ71-7-1998).
Για το σχολικό έτος 2010-2011, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν προς τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε Δ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Δ.Β.Μ.Θ τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων έως και τις 26 Μαΐου.
Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι:
«Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Περισσότερα διαβάστε στη σχετική εγκύκλιο που επισυνάπτεται παρακάτω.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 23:59 )