Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2012 12:16    Εκτύπωση
Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice)

Tο Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice), λειτουργεί από το 1980 και ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη  - μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αποτελείται από εθνικές μονάδες, οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας, και από την Ευρωπαϊκή Μονάδα, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, υπάγεται στον Ειδικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τον Πολιτισμό (EACEA) και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του δικτύου.

Από το 2011 αποτελείται από 37 εθνικές μονάδες που προέρχονται από 33 χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση της Ε.Ε. (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα κράτη - μέλη της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, την Κροατία και την Τουρκία). Αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του τρέχοντος προγράμματος "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (2007-2013)". Αποστολή του είναι να προσφέρει στους υπευθύνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και την παροχή εκπαίδευσης αξιόπιστη πληροφόρηση για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Στο πλαίσιο των εργασιών της ελληνικής μονάδας του Δικτύου Ευρυδίκη είναι και η επικαιροποίηση της Περιγραφής του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (Greek Education System Description).

Aπό τον Δεκέμβριο 2011, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση ΕΥΡΥΔΙΚΗ, εγκαινίασε τη λειτουργία της  EURYPEDIΑ (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurypedia). Η EURYPEDIΑ βασίζεται στην τεχνολογία wiki και προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και θέμα. Αποτελεί μια μοναδική πηγή πληροφόρησης για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, δίνει πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 άρθρα wiki, προσφέροντας έναν εύκολο τρόπο για την εύρεση και τη σύγκριση της πληροφόρησης μεταξύ των κρατών ? μελών, ενώ ενημερώνεται με τις τρέχουσες αλλαγές ανά τακτά διαστήματα από τις Εθνικές Μονάδες.

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 21:29 )