ΚΥΠΡΟΣ 1974

Δεκανέας Θεόδωρος Μασούρας. Έπεσε μαχόμενος στο στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ. στις 16 Αυγούστου 1974

 

Η οδός ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ στο Δήμο Αγλαντζιάς Λευκωσίας

 
 

Τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Θεόδωρου Μασούρα στην πλατεία της Κάτω Μέλπειας Μεσσηνίας (31-7-2005)

 
 

 

http://cyprusref.ethnodata.gr