4ο Μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


σσσσσσ..... αρχίζει...

.... σε λίγες μέρες