Ν.Σ. Μαυρογιάννης

Προσωπική Ιστοσελίδα

 

ball_sgreen.gif

 

Πρόταση για τα  Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία

 

ball_sgreen.gif

Τα τελευταία 30 χρόνια η εκπαίδευση ταλανίζεται από το ιδεολόγημα ότι όλα τα άτομα είναι ίσα επομένως και η εκπαίδευση οφείλει να παρέχεται ομοιόμορφα. Παρεκλίσεις από αυτή την αρχή ουσιωδώς γίνονται μόνο προς όφελος των λιγότερο ικανών μαθητών ενώ τα ικανά παιδιά έχουν αφεθεί στην όποια (ταξική, ατομική) τύχη τους. Η οποιαδήποτε ιδέα να δοθεί κάποια προσοχή στην αξιωσύνη (διδασκομένων ή διδασκόντων) συναντάει λυσσώδεις αντιδράσεις από οργανωμένους εκπροσώπους της μετριότητας που αφθονούν στον συνδικαλισμό και την πολιτική.

Μέσα σε αυτό το κλίμα διαλύθηκε ο κατ΄εξοχήν λαϊκός θεσμός των Προτύπων Σχολείων που επί δεκαετίες έδινε την δυνατότητα σε ικανά παιδιά με διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές αφετηρίες να τύχουν εκπαίδευσης ανάλογης προς τις ικανότητες τους. Η πρόταση που ακολουθεί και το κείμενο της οποίας συνέταξε ο Δρ Βασίλειος Ορφανόπουλος, Καθηγητής Φυσικής στο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και υπεγράφη από 18 καθηγητές της σχολής επαναθέτει το ζήτημα.

 ball_sgreen.gif

 

  

1.  Τα υφιστάμενα Πειραματικά Λύκεια πρέπει να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες:

    (α) Τα Πειραματικά Σχολεία Πανεπιστημίων, όπου θα εκπαιδεύονται οι νέοι φοιτητές.

    (β) Τα Πειραματικά Σχολεία Νέων Μεθόδων, όπου θα δοκιμάζονται οι νέες τεχνικές διδασκαλίας, τα νέες εργαστηριακές πρακτικές, κλπ.

    Ευνόητο είναι ότι τα δύο αυτά Σχολεία δεν μπορούν να λειτουργούν μαζί, δεδομένου ότι οι νέοι φοιτητές δεν μπορούν να δοκιμάζονται μαζί με, π.χ., ένα νέο βιβλίο διδασκαλίας.

    Οι μαθητές για τα Πειραματικά Σχολεία Πανεπιστημίων πρέπει να εξακολουθήσουν να επιλέγονται όπως σήμερα (με κλήρωση).

    Τα Πειραματικά Σχολεία Νέων Μεθόδων πρέπει να μην είναι σταθερά, αλλά να ανακηρύσσονται ειδικά κάθε φορά που δοκιμάζονται Νέες Μέθοδοι. Πρέπει να αντιπροσωπεύουν γεωγραφικά και οικονομο-κοινωνικά όλη την Ελληνική Επικράτεια. Οι μαθητές τους θα είναι οι ίδιοι που ήσαν εκεί τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς καμιά ιδιαίτερη μέριμνα επιλογής. 

2.  Πρέπει να επανεισαχθούν τα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, όπου θα εκπαιδεύονται οι μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες, ικανότητες που θα πιστοποιούνται με αυστηρές και αδιάβλητες εξετάσεις πριν την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου.

    Οι μαθητές αυτοί, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τα κατώτερα οικονομο-κοινωνικά στρώματα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να καλλιεργήσουν την ιδιαίτερη κλίση τους. Αντίθετα, μαθητές που έχουν ιδιαίτερη κλίση στη Μουσική ή τον Αθλητισμό μπορούν να καλλιεργήσουν τις ικανότητες αυτές στα Μουσικά ή τα Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια, αντίστοιχα, αφού οι τα Σχολεία αυτά δέχονται μαθητές με αυστηρά κριτήρια εισαγωγής.

Η πινακίδα μπροστά από το Σχολείο μας γράφει από δεκαετίες «Πρότυπος Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης». Παρακαλούμε να μην υποχρεωθούμε να την αλλάξουμε.

Υπέγραψαν (η σειρά είναι αλφαβητική):

1. Παναγιώτης  Αμπελάς 2. Αλεξάνδρα  Ασημακοπούλου, Υποδιευθύντρια 3. Σοφία Γουρνά 4. Ιωάννης Γράψας 5. Αλέξανδρος Ζαβός 6. Γεώργιος Κουμαριανός 7.  Χρήστος Κύρκος 8. Μαρία Λιτσάρδου 9. Νικόλαος Μαυρογιάννης 10.Κωνσταντίνος Μιχαλακόπουλος , Διευθυντής 11. Γεωργία Μιχαλακοπούλου 12. Νικολέτα Μοσχοπούλου 13. Θεόδωρος Ορεινός 14. Βασίλειος Ορφανόπουλος 15. Ευθαλία Παπαδάκη 16. Ευθυμία Παπανδρέου 17. Χρήστος Ράμμος  18. Χρηστος Φανίδης

 

 

  Επιστροφή