ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Στις παρακάτω ερωτήσεις να τσεκάρετε τις σωστές απαντήσεις, μπορεί να είναι και περισσότερες από μια)

Quiz