ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα θέματα φυσικής που ζητήθηκαν σε πανελλαδικές εξετάσεις τόσο στα ενιαία λύκεια όσο και στα εσπερινά λύκεια. Τα θέματα της γ και δ τάξης του εσπερινού λυκείου αντιστοιχούν στην ίδια ύλη  με τα θέματα της β και γ τάξης αντίστοιχα του ενιαίου λυκείου.

ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΦΥΣΙΚΗ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2000                                                          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2000

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2001                                                          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2001

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2002                                                          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2002

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2003           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2003         ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2003

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2004           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2004         ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2004  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2004

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2005           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2005         ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2005

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2006           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2006         ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2006

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2007          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2007          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2007

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2008          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2008          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2008     

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2009          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2009          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2009

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2010          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2010          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2010        ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2010

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2011                                                           ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2011

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2012          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2012           ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2012       ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2012   

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2013          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2013          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2013        ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2013

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2014          ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2014           ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2014       ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2014

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2015                                                            ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2015  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2016(νεο)   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 (νεο)  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2016(νεο)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 (νεο)  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2016 (παλ)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 (παλ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2016 (παλ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2017           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2017          ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2017

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2018           ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2017         ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2018
 

ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΦΥΣΙΚΗ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2000                                                ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2001   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2001      ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2001

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2002                                               ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2002

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2003    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2003     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2003    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2003

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2004    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2004     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2004    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2004

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2005    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2005     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2005    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2005

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2006    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2006     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2006

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2007    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2007     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2007

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2008    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2008     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2008    

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2009                                               ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2009

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2010                                              ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2010     

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2011                                               ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2011

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2012                                               ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2012

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2013                                               ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2013    

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2014                                               ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2014

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2015  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2015      ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2015 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ 2016  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΦΥΣΙΚΗ Γ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2000                                                 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2000    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2001                                                 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2001    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2002                                                 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2002

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2003    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003           ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2003  

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2004                                                ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2004 

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΦΥΣΙΚΗ Γ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 1999                                                       

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2000                                                ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2000    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2001                                                ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2001    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2002                                                ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2002    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2003    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003           ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2003   

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2004                                                ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 2004

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2010 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2009  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2008  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2007   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2006    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2005     ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙ 2004

      ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΙ 2005    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΙ 2004

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2010 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2009 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2006    ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2004 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006  ΕΞΕΤ’ΣΕΙΣ 2005    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004     ΕΞΕΤ’ΣΕΙΣ 2003    ΕΞΕΤ’ΣΕΙΣ2002     ΕΞΕΤ’ΣΕΙΣ 2001  

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007