Print
Hits: 8364

iosifidis

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται  συγκεντρωμένες και ταξινομημένες μαθηματικές εργασίες του

συναδέλφου μαθηματικού από τη Βέροια Νίκου Ιωσηφίδη τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.

Εργασίες που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε μαθηματική βιβλιοθήκη...

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

iosifidis_00_Σωστή χρήση των δεδομένων

Παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους πρέπει να  χρησιµοποιούµε  τα δεδοµένα ενός προβλήµατος για να φτάσουµε ασφαλέστερα στο ζητούµενο.
Το άρθρο αυτό χωρίζεται σε 4 επιµέρους ενότητες.
Χρήση αλγεβρικών και τριγωνοµετρικών δεδοµένων
Χρήση γεωµετρικών δεδοµένων
?υνατότητα εύρεσης κάποιου άγνωστου στοιχείου. Πλήρη και ελλιπή δεδοµένα
Ισοδυναµία δεδοµένων

 

 

 iosifidis_01_Η σωστή χρήση των συμβόλων

 

 Εισήγηση σχετικά με τη σωστή χρήση των συμβόλων της ισοδυναμίας και της συνεπαγωγής με πολλά παραδείγματα.

 

 

 iosifidis_02_Χρήσιμα θεωρήματα στην Ανάλυση

 

 Στο χώρο της Ανάλυσης υπάρχουν πολλές θεωρίες - προτάσεις που δεν καλύπτονται από το  σχολικό βιβλίο, είναι όµως χρήσιµες και ενδεχοµένως προβληµάτισαν µαθητές και συναδέλφους. Στην εισήγηση αυτή  αναφέρονται µερικές από αυτές.

 

 

 iosifidis_03_Χρήσιμα θεωρήματα στις παραγώγους

 

 Παρουσιάζονται µερικά ακόµη θεωρήµατα που δεν περιέχονται στο σχολικό βιβλίο της Γ ΓΕΛ και σηµαντικές παρατηρήσεις.

 

 

 iosifidis_04_Λάθη στους ορισμούς της Ανάλυσης

 

 Στην εισήγηση αυτή έγινε ομαδοποίηση λαθών διαφόρων ενοτήτων.
Παρουσιάζονται εδώ τα ποιο συνηθισμένα λάθη που προέρχονται από λάθος χρήση των ορισμών και θεωρημάτων της Ανάλυσης καθώς και από κακή κατανοηση τους.

 

 

iosifidis_05_Συνηθισμένα λάθη

 

 Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται λάθη που γίνονται κατά τη λύση των ασκήσεων της Γ΄ Λυκείου. Εδώ παρουσιάζονται τα λάθη αυτά και δίνονται περιληπτικά οι επεξηγήσεις που χρειάζονται ώστε να γίνουν κατανοητά.

 

iosifidis_06_Επισημάνσεις και διευκρινίσεις

 

 

Αναλύονται και σχολιάζονται θέματα Πανελλαδικών που δημιούργησαν αμφιβολίες για την ορθότητα του ή το δίκαιο της βαθμολόγησης των. 

 

iosifidis_07_Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

 

 Η εισήγησή αυτή επιχειρεί να διαλευκάνει κάποια από τα σηµεία που παρουσιάζουν δυσκολίες ή ασάφειες.

 

 iosifidis_08_Παράγωγοι.

Σημεία που χρειάζονται προσοχή

 

 

Η εισήγησή αυτή επιχειρεί να διαλευκάνει κάποια από τα σηµεία που  παρουσιάζουν δυσκολίες ή ασάφειες
 iosifidis_09_Σημεία διαφωνιών  Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται έννοιες που δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφωνίες που επηρεάζουν άµεσα τις βαθµολογίες των γραπτών στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Τα σηµεία που επιλέχτηκαν είναι
Το λάθος πρόβληµα           Ερωτήµατα τύπου Σωστό - Λάθος        Επαλήθευση             Μη ορισµένες έννοιες

 

 

 iosifidis_10_Ολοκληρώματα Α Μέρος

 

 Ολοκληρώµατα Επισηµάνσεις - ?ιευκρινίσεις Α μέρος

 

 

 iosifidis_11_Ολοκληρώματα Β Μέρος

 

 Ολοκληρώµατα Επισηµάνσεις - ?ιευκρινίσεις Β μέρος

 

 

 iosifidis_12_Υπαρκτές και ανύπαρκτες συναρτήσεις

 

 

 iosifidis_12_Υπαρκτές και ανύπαρκτες συναρτήσεις  


Στην εισήγηση αυτή δείχνεται πως αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει συνάρτηση με δοσμένες ιδιότητες.

 

 

iosifidis_13_Τριγωνική_ανισότητα_L    

                              

 Διαπραγματευση θεμάτων -Άλγεβρας- σχετικά με την Τριγωνική Ανισότητα (Λεωνίδας Ιωσηφίδης)

 

 

iosifidis_14_οι_περιορισμοί_στην_τριγωνομετρία

                              

Εύρεση των συνθηκών ώστε μια τριγωνομετρική παράσταση να έχει νόημα

 

 

 iosifidis_15_ερωτήσεις_σωστό_λάθος

                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ 22 ΜΑΡΤ 2017

 

Στην παρούσα εισήγηση εξηγούµε µε διάφορα παραδείγµατα γιατί είναι ακατάλληλα για τις διάφορες εξετάσεις τα ερωτήµατα τύπου Σωστό – Λάθος. Η ακαταλληλότητα οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προτάσεις ή δεν υφίστανται (δεν έχουν νόηµα) ή δεν έχουν συγκεκριµένη απάντηση και µπορούν να χαρακτηριστούν και ως Σωστές και ως Λάθος ανάλογα µε την οπτική που τις βλέπει καθένας, ή τέλος να είναι ασαφείς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 

iosifidis_16_κοινα_σημεια_ευθειας_Euler_με_πλευρες τριγωνου

 

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι προϋποθέσεις ώστε η ευθεία Euler τριγώνου  (ορθόκεντρο, βαρύκεντρο, περίκεντρο),  να τέμνει κάποια από τις πλευρές του τριγώνου

 

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 iosifidis_20_Απομνημόνευση αριθμών

 

 Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος απομνημόνευσης αριθμών με την βοήθεια λέξεων ή φράσεων της Ελληνικής γλώσσας.

 

 iosifidis_21_Εφαρμογές του διανυσματικού Λογισμού

 

 Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται νέοι τρόποι εφαρµογής του
διανυσµατικού λογισµού στην απόδειξη γεωµετρικών προτάσεων
.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  22-Ιαν-2017

 

 iosifidis_22_Κέντρο μάζας

 

 Χρήση του κέντρου μάζας στην απόδειξη γεωμετρικών προτάσεων

 

 iosifidis_23_Σημειακές πράξεις (έκδοση 2014)

iosifidis_23_Σημειακές πράξεις_ne 

  

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  

 

 Εισάγεται µια νέα έννοια ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ”. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αλγεβρικοποιήσειορισµένες αποδεικτικές  διαδικασίες της Ευκλείδειας Γεωµετρίας.

 

 

 iosifidis_24_Στροφή διανύσματος

 

 Στροφή διανύσματος

 

 

 

 iosifidis_25_πλέγματα_(18-2-17)     

                     

 Η εργασία αυτή ασχολείται µε μια πρόταση - θεώρημα- του συγγραφέα και τις πάµπολλες εφαρµογές της. Εδώ αναφέρονται οι πιο βασικές από αυτές. 

 

 

iosifidis_26_συνδιαστική_25-2-17       

                      

 Ένα από τα προβλήµατα που συναντούµε στα µαθηµατικά είναι η καταµέτρηση του πλήθους στοιχείων ενός συνόλου.

Η καταµέτρηση αυτή χωρίς κάποια τεχνική, είναι µακροχρόνια ή δύσκολη ή αδύνατη. Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ μας δίνει τις μεθόδους για να κάνουμε τους υπολογισµούς πιο γρήγορα και ποιο εύκολα.

 

 

iosifidis_27_Τρίτη_και_13_(28-1-17)   

                    

Τρίτη και 13: Κάθε πότε συµβαίνει; ,  Θα συµβεί οπωσδήποτε αυτό κατά τη διάρκεια ενός έτους; .

Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο µέγιστος αριθµός τέτοιων συµπτώσεων µέσα σε ένα ηµερολογιακό έτος;

 

 

 iosifidis_31_Έλεγχος των σχέσεων - Προβλέψεις

 

 

 Περιγράφονται οι τρόποι ελέγχου των µαθηµατικών σχέσεων καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να προβλέπουµε τις διάφορες σχέσεις όταν δεν τις γνωρίζουµε ή όταν πρέπει να αποφασίσουµε ποια σχέση είναι σωστή από διάφορες σχέσεις που πιθανόν ισχύουν. (Λεωνίδας Ιωσηφίδης)

 

 

 iosifidis_32_Η επαγωγική μέθοδος του Cauchy

 

 Η επαγωγική μέθοδος του Cauchy και εφαρμογές της. (Φίλιππος Ιωσηφίδης)

 

 

iosifidis_33_typiki_apoklisi_3_akeraiwn_en_ 2022017_L    

Μια νέα πρόταση: Η µεταβλητή x παίρνει µόνο τρεις ακέραιες τιµές, όχι όλες ίσες, τότε  η τυπική της απόκλιση δεν µπορεί να είναι ακέραιος αριθµός. (Λεωνίδας Ιωσηφίδης)

 

 

iosifidis_34_στατιστικά_παράδοξα_G 


 Ο όρος «παράδοξα» ίσως είναι αδόκιµος στη Στατιστική, αφού το όλο πνεύµα του µαθήµατος αυτού είναι οι προσεγγίσεις και οι παραδοχές. ?ς παράδοξο θα χαρακτηρίζαµε εδώ ένα αποτέλεσµα που έρχεται σε αντίθεση µε τη λογική, ή δύο αποτελέσµατα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση µεταξύ τους.... (Γιώργος Ιωσηφίδης)

 

 

iosifidis_35_κέντρα_και_άξονες_συμμετρίας_συνάρτησης_G

                      

 Κέντρο -  άξονας συμμετρίας συνάρτησης. Πλήρης μελέτη με συνθήκες και πολλά παραδείγματα  (Γιώργος Ιωσηφίδης)

 

 

Σημείωση

Τα κενά που υπάρχουν στην αρίθμηση θα συμπληρωθούν από μελλοντικές αναρτήσεις.

Μ.