....
 

Αρχική

Βιογραφικό

Ο Τόπος μου

Εκπαιδευτικά

Επικοινωνία

Η σελίδα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης.

 

ffs

  :: Θέματα

  Τεστ Εξοικείωσης

   Απορίες-απαντήσεις

  Ερωτήσεις- Απαντήσεις

 Ασκήσεις πρακτικής

 Έντυπα

 Θέματα Σχ. Συμβούλων

  Επικοινωνία

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΜΕ  ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

 

 

ss

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)


1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο;
Για να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι:
α) Νέο έγγραφο από «κενή» σελίδα» (κενό έγγραφο).
β) Βάσει ενός υποδείγματος – προτύπου .
γ) Βάσει ενός προγράμματος – οδηγού δημιουργίας εγγράφου.

Αναλυτικά μπορείτε να:
Κάνετε κλικ στο κουμπί (Δημιουργία) της Βασικής γραμμής εργαλείων ή επιλέξετε το μενού Αρχείο Δημιουργία… ή χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντομίας <Ctrl>+<N>. Το νέο σας έγγραφο θα είναι βασισμένο στο πρότυπο «Normal».

Επιλέξετε το μενού Αρχείο Δημιουργία… Έπειτα επιλέξτε την κατηγορία εντύπων που επιθυμείτε (π.χ. «Επιστολές & φαξ») και κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο που θέλετε (π.χ. «Κομψή επιστολή.dot»).

Επιλέξετε το μενού Αρχείο Δημιουργία… Ύστερα επιλέξτε την κατηγορία εντύπων που επιθυμείτε (π.χ. «Άλλα έγγραφα») και κάντε διπλό κλικ στον οδηγό που θέλετε (π.χ. «Οδηγός βιογραφικού σημειώματος.wiz»).2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας;
Αν θέλετε να διατηρήσετε το έγγραφό σας, ώστε να το χρησιμοποιήσετε και στο μέλλον, πρέπει να το αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο ή τη δισκέτα σας.
Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας:
Κάντε κλικ στο κουμπί της Βασικής γραμμής εργα­λείων ή επιλέξτε το μενού Αρχείο Αποθήκευση. Αν αποθη­κεύετε το νέο «ανώνυμο» έγγραφό σας, θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως….
Ελέγξτε εάν στο πεδίο Αποθήκευση σε: εμφανίζεται ο φάκελος (π.χ. Τα έγγραφά μου) στον οποίο θέλετε να αρχειοθετήσετε το έγγραφό σας στο δίσκο ή τη δισκέτα σας. Διαφορετικά επιλέξτε ή δημιουργείστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αρχειοθετήσετε το έγγραφό σας.
Δείτε το προτεινόμενο όνομα για το έγγραφό σας στο πεδίο Όνομα αρχείου και «κρατήστε» το ή πληκτρολογήστε για το αρχείο ένα άλλο αποδεκτό όνομα (π.χ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ) για το έγγραφό σας
Κάντε κλικ στο κουμπί <Αποθήκευση>, για να εκτελέσει την εντολή ο υπολογιστής.3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;
Η βασική οθόνη του Ms-Word περιέχει τα ακόλουθα τμήματα:

Γραμμή τίτλου: Είναι η πρώτη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης και δηλώνει τον τίτλο της εφαρμογής (Microsoft Word) και το όνομα του εγγράφου που έχετε ανοίξει, εφόσον αυτό είναι μεγιστοποιημένο (στην αντίθετη περίπτωση το παράθυρο του εγγράφου έχει τη δική του γραμμή τίτλου).

Εικονίδιο ελέγχου της εφαρμογής: Βρίσκεται στο αριστερό μέρος της γραμμής του τίτλου και περιέχει εντολές για επαναφορά, μετακίνηση, αλλαγή του μεγέθους, ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση και το κλείσιμο του παραθύρου του Ms-Word.

Κουμπιά ελέγχου: Είναι τα τρία κουμπιά στο δεξιό μέρος της γραμμής του τίτλου και χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του παραθύρου της εφαρμογής («κατέβασμα» στη γραμμή εργασιών, ώστε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα), μεγιστοποίηση ή επαναφορά του παραθύρου της εφαρμογής και κλείσιμο της εφαρμογής.

Γραμμή των μενού: Βρίσκεται αμέσως κάτω από τη γραμμή τίτλου, περιέχει ομαδοποιημένες τις εντολές της εφαρμογής (Αρχείο, Επεξεργασία, Προβολή, Εισαγωγή, Μορφή, Εργαλεία, Πίνακας, Παράθυρο και Βοήθεια). Όταν είναι μεγιστο­ποιημένο το παράθυρο του ενεργού εγγράφου, αριστερά της γραμμής των μενού υπάρχει το εικονίδιο ελέγχου για το ενεργό έγγραφο και δεξιά τα κουμπιά ελέγχου του ενεργού εγγράφου, που εκτελούν τις ίδιες γνωστές λειτουργίες.

Γραμμές εργαλείων: Οι γραμμές εργαλείων περιλαμβάνουν κουμπιά που παρέχουν γρήγορη προσπέλαση μέσω του ποντικιού σε πολλές εντολές και δυνατότητες του Ms-Word. Η ταυτότητα κάθε κουμπιού φαίνεται συνοπτικά από μια ετικέτα που εμφανίζεται αυτόματα, αν οδηγήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω του και τον αφήσουμε εκεί για λίγο, χωρίς να πατήσουμε κάποιο πλήκτρο. Υπάρχουν πολλές γραμμές εργαλείων, περισσότερο όμως χρησιμοποιούμε δύο:

τη Βασική γραμμή εργαλείων που περιέχει κουμπιά για εργασίες διαχείρισης του εγγράφου, αντιγραφής και επικόλλησης του κειμένου, αναίρεσης λειτουργιών, δημιουργία πινάκων και στηλών εφημερίδων, λήψης βοήθειας και άλλα.

τη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης που περιέχει κουμπιά για την εφαρμογή στυλ, τη μορφοποίηση χαρακτήρων ή παραγράφων, για περιγράμματα και άλλα.

Οριζόντιος χάρακας: Βρίσκεται μεταξύ των γραμμών εργαλείων και του χώρου σύνταξης του κειμένου και χρησιμοποιείται για τον ορισμό των στηλοθετών (tabs) και για ρύθμιση των περιθωρίων και των εσοχών των παραγράφων.
Χώρος σύνταξης κειμένου: Είναι ο μεγαλύτερος χώρος στην οθόνη και χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του κειμένου. Πάνω σε αυτόν μπορούν να τοποθετούνται και άλλα αντικείμενα που είναι ανεξάρτητα ή συνδεδεμένα με το κείμενο, όπως πλαίσια, εικόνες, γραφήματα και άλλα.Κατακόρυφος χάρακας: Βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου (όταν είστε σε Προβολή διάταξης εκτύπώςης) και χρησιμοποιείται για προβολή και μετατροπή των περιθωρίων του κειμένου από το πάνω και το κάτω μέρος της σελίδας μας.

Στήλη επιλογής: Είναι η περιοχή (κατακόρυφη στήλη) που βρίσκεται μεταξύ του κατακόρυφου χάρακα και του κειμένου. Σε αυτήν ο δείκτης του ποντικιού σας γίνεται δεξί βέλος. Κάνοντας κλικ στο χώρο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα μια γραμμή, μια παράγραφο ή ολόκληρο το έγγραφο.

Γραμμή κατάστασης: Η κάτω οριζόντια γραμμή του παραθύρου, που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του εγγράφου. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την τρέχουσα σελίδα και ενότητα, το συνολικό αριθμό σελίδων, την απόσταση από την αρχή της σελίδας σε εκατοστά, τη γραμμή και στήλη που βρίσκεται ο δρομέας και την κατάσταση μερικών σημαντικών λειτουργιών (όπως εγγραφή μακροεντολής, εισαγωγή ή αντικατάσταση κειμένου κτλ.).

Γραμμές κύλισης: Η μια (κατακόρυφη) βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου και μετακινεί το περιεχόμενο του παραθύρου κατακόρυφα, με τη βοήθεια δύο βελών που είναι στα δύο άκρα της. Η άλλη (οριζόντια) βρίσκεται στην κάτω πλευρά του παραθύρου και μετακινεί το περιεχόμενό του οριζόντια. Μέσα σε κάθε γραμμή κύλισης υπάρχει ένα γκρίζο ορθογώνιο, που δείχνει τη σχετική θέση του τμήματος του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη, σε σχέση με όλο το έγγραφο.

Κάνοντας κλικ στην περιοχή μεταξύ του γκρίζου ορθογωνίου και των βελών της γραμμής κύλισης, επιτυγχάνετε ταχύτερη μετακίνηση του εγγράφου στην οθόνη, ενώ για πολυσέλιδα έγγραφα μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε «σύροντας» το γκρίζο ορθογώνιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω και βλέποντας την τρέχουσα σελίδα στην ετικέτα που εμφανίζεται.
4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ;
Η απόσταση που βλέπουμε τη σελίδα, άρα και το μέγεθος των χαρακτήρων, μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. Κάντε κλικ στο βελάκι του εργαλείου ζουμ της Βασικής γραμμής εργαλείων και στη λίστα που αναδύεται επιλέξτε το ποσοστό της εστίασης που θέλετε, ώστε να εργάζεστε άνετα και να μην κουράζονται τα μάτια σας. Ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σας, μπορείτε να πλησιάσετε πιο κοντά, για να βλέπετε καλύτερα ή να απομακρυνθείτε, για να βλέπετε περισσότερα. Όταν πλησιάσετε πολύ κοντά, θα χρειαστεί να ολισθήσετε το έγγραφό σας οριζόντια, από την οριζόντια γραμμή ολίσθησης στο κάτω μέρος, για να δείτε το τμήμα που δε φαίνεται στην οθόνη σας.


5. Ποιους κανόνες ακολουθεί η ονομασία των αρχείων;
Για να βρίσκετε τα έγγραφά σας πιο εύκολα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγάλα, περιγραφικά ονόματα. Η πλήρης διαδρομή προς το αρχείο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το γράμμα της μονάδας του δίσκου, η διαδρομή του φακέλου και το όνομα του αρχείου, μπορεί να περιέχει μέχρι και 255 χαρακτήρες. To Word προσθέτει αυτόματα την επέκταση .doc σε όλα τα έγγραφα ή άλλες (.dot, .html, .rtf) επεκτάσεις ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που αποθηκεύετε το έγγραφό σας. Για παράδειγμα, ο τύπος μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf), καθιστά το έγγραφο αναγνώσιμο από παλαιότερες εκδόσεις και άλλους επεξεργαστές κειμένου.6. Ποιος είναι ο βασικός φάκελος αποθήκευσης των αρχείων μου;
Τα έγγραφά μου7. Αν επιλέξετε την εντολή Έξοδος, χωρίς να έχετε αποθηκεύσει το έγγραφό σας, το Word σας προειδοποιεί και σας δίνει την ευκαιρία να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει. [Σ ή Λ]
Σωστό


8. Εάν είστε σε προβολή διάταξης σελίδας, δε βλέπετε τα περιθώρια της σελίδας. [Σ ή Λ].
Σωστό9. Από το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως μπορούμε να επιλέξουμε τη μονάδα αποθήκευσης και να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο για να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας. [Σ ή Λ].

 Σωστό11. Η κατακόρυφη γραμμή που αναβοσβήνει στην περιοχή του κειμένου λέγεται __________.
α. θέση χαρακτήρα,
β. θέση πλήκτρου,
γ. σημείο παρεμβολής,
δ. δείκτης ποντικιού.
γ. σημείο παρεμβολής,12. Ένα νέο έγγραφο μπορούμε να το δημιουργήσουμε από τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων ______________.
α. μορφοποίησης,
β. εικόνας,
γ. βασικής,
δ. σχεδίασης.
γ. βασικής,13. Η εντολή για το κλείσιμο ενός εγγράφου βρίσκεται στο μενού _________.
α. Αρχείο,
β. Επεξεργασία,
γ. Προβολή,
δ. Εργαλεία.
α. Αρχείο,14. Όταν πατήσουμε _______ δημιουργούμε μια νέα παράγραφο.
Enter

15. Όταν μια λέξη δε χωράει στην ίδια γραμμή και μεταφέρεται στην επόμενη, αυτό ονομάζεται _________.
Αναδίπλωση16. Η μετακίνηση με το πληκτρολόγιο μπορεί να γίνει πιο γρήγορη από ό,τι με το ποντίκι; [Σ ή Λ].
Λάθος17. Όταν πατήσετε δύο φορές το <F5>, επιλέγετε τη λέξη. [Σ ή Λ].
Λάθος18. Πατώντας <Ctrl>+<Home>, πάτε στην αρχή του εγγράφου. [Σ ή Λ].
Σωστό

19. Η εντολή Επεξεργασία ____________  Αποκοπή επαναφέρει τη λέξη που διαγράψατε.
α. Αντιγραφή,
β. Ακύρωση,
γ. Απαλοιφή,
δ. Αναίρεση
δ. Αναίρεση20. Για να απαγορεύσετε την αυτόματη αντικατάσταση της λέξης γαι με για, απενεργοποιήστε τη λειτουργία _______________.
Αυτόματη διόρθωση


21. Όταν πατήσουμε ___________ γίνεται έλεγχος ορθογραφίας.
Ο Ελεγκτής Ορθογραφίας ή το πλήκτρο F722. Ο Θησαυρός μας δείχνει _______________ λέξεις.
συνώνυμες λέξεις23. Τα κουμπιά έντονης γραφής και υπογράμμισης βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων __________________ .
μορφοποίηση24. Πώς αντικαθιστούμε μια λέξη σε όλες τις εμφανίσεις της μέσα στο κείμενο με μια άλλη;
Επιλέξτε το μενού ΕπεξεργασίαàΑντικατάσταση... και στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση που εμφανίζεται, στην καρτέλα Αντικατάσταση και στο πεδίο Εύρεση του:, πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε μέσα στο έγγραφό σας, ενώ στο πεδίο Αντικατάσταση με: πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που θα αντικαταστήσει την επιλογή που κάνατε.
Αν θέλετε, κάποιες επιλογές ως προς τη μορφή της φράσης που αναζητάτε ή που αντικα­θιστάτε, τσεκάρετε ανάλογα, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί <Λεπτομέρειες>.
Στη συνέχεια μπορείτε να πατήστε το κουμπί <Αντικατάσταση όλων>, αν θέλετε να γίνουν όλες οι αντικαταστάσεις με μιας ή να πατάτε διαδοχικά τα κουμπιά <Εύρεση επομένου> και <Αντικατάσταση>, ώστε κάθε αλλαγή να γίνεται μόνο μετά από την επιβεβαίωσή σας.25. Πώς μεταφέρουμε μια λέξη σε κοντινή απόσταση με το ποντίκι;
Οδηγήστε το δείκτη σας πάνω στο επιλεγμένο κείμενο, ώστε να γίνει αριστερό βέλος, κρατήστε πατημένο το αριστερό του πλήκτρο και μετακινηθείτε προς τη νέα θέση. Παράλληλα εμφανίζεται ένα ορθογώνιο και ένας νέος δείκτης εισαγωγής. Πηγαίνετε το νέο δείκτη στο σημείο που θέλετε, και αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού. Το κείμενο θα εμφανισθεί στη νέα του θέση.26. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να αντιγράψουμε ένα τμήμα κειμένου από ένα έγγραφο σε ένα άλλο;
Για να αντιγράψετε ένα κείμενο (ή ένα αντικείμενο) :

Επιλέξτε το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να αντιγράψετε.

Επιλέξτε το μενού Επεξεργασία Αντιγραφή ή πατήστε το κουμπί της Βασικής γραμμής εργαλείων.

Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στη θέση που θέλετε να τοποθετήσετε το κείμενο που έχετε αντιγράψει και

Επιλέξτε το μενού Επεξεργασία Επικόλληση ή πατήστε το κουμπί στη Βασική γραμμή εργαλείων, για να το επικολλήσετε στη θέση που είναι το σημείο εισαγωγής.27. Όταν επιλέξετε δύο διαδοχικές λέξεις, θα υπογραμμιστούν μόνο οι λέξεις και όχι το κενό μεταξύ τους; [Σ ή Λ]
Λάθος

28. Μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε μέγεθος χαρακτήρων θέλουμε. [Σ ή Λ]
Σωστό29. Οι προεπιλεγμένοι στηλοθέτες εμφανίζονται με κουκίδες στη γραμμή κύλισης. [Σ ή Λ]
Λάθος30. Το διάστιχο ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ δύο παραγράφων. [Σ ή Λ]
Λ (μεταξύ δύο γραμμών της ίδιας παραγράφου)31. Αν δεν έχουμε επιλέξει χαρακτήρες, οι αλλαγές που κάνουμε στη μορφή των χαρακτήρων θα εφαρμοστούν στο ___________________
επόμενο χαρακτήρα που θα γραφεί στο σημείο που βρίσκεται ο δρομέας ή σε όλη τη λέξη αν ο δρομέας βρίσκεται ενδιάμεσα των χαρακτήρων μιας λέξης32. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης σε άλλες χρησιμοποιούμε το εργαλείο ____________________.
πινέλο μορφοποίησης33. Για να εισαγάγω το σύμβολο του τηλεφώνου ως χαρακτήρα πρέπει να ________________________
Εισαγωγή ειδικών συμβόλων34. Οι γραμμές που απέχουν μεταξύ τους με ίσο ύψος του μεγαλύτερου χαρακτήρα της γραμμής, λέμε ότι χρησιμοποιούν _______ διάστιχο
α. διπλό,
β. τουλάχιστο,
γ. μονό,
δ. απλό.

β. τουλάχιστο,35. Η αρνητική εσοχή φέρνει το κείμενο __________ περιθώριο.

α. πριν το αριστερό
β. στο κέντρο της παραγράφου,
γ. δεξιά από το δεξιό,
δ. πριν από το δεξιό.
γ. δεξιά από το δεξιό,36. Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα με ρόμβους;
Εισαγωγή αρίθμηση ή κουκίδων (ή Μορφή ---> Κουκίδες και αρίθμηση)37. Όταν επιλέξετε την επιλογή τρέχουσα σελίδα, εκτυπώνεται το επιλεγμένο κείμενο. [Σ ή Λ]
Λάθος38. Με <Alt>+<Enter> εισάγουμε μια νέα σελίδα. [Σ ή Λ]
Λάθος39. Μπορούμε να εκτυπώνουμε τους αριθμούς των σελίδων στο πάνω δεξιό μέρος του εγγράφου μας. [Σ ή Λ]
Σωστό40. Η κεφαλίδα τυπώνεται στο πάνω περιθώριο. [Σ ή Λ]
Σωστό41. Αν επιλέξουμε οριζόντιο προσανατολισμό, το έγγραφο θα τυπωθεί κατά ______________ της σελίδας.
μήκος


42. Με το κουμπί _______________ της γραμμής εργαλείων Κεφαλίδες και Υποσέλιδα πηγαίνουμε από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο.
εναλλαγή μεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου


43. Κάντε κλικ στο κουμπί _________ για να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας.
προεπισκόπηση εκτύπωσης


44. Για να εκτυπώσετε το επιλεγμένο κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί ____________________ .
α. Όλες,
β. Επιλογή,
γ. Σελίδες,
δ. Τρέχουσα Σελίδα.
β. Επιλογή,45. Για να χωρίσουμε ένα έγγραφο σε ενότητες, εισάγουμε μια ______________.
αλλαγή ενότητας


46. Εάν δεν έχουμε κεφαλίδες και υποσέλιδα, η αρίθμηση των σελίδων γίνεται με __________________
προσθήκη υποσημειώσεων

47. Μία εικόνα ClipArt εισάγεται από το μενού ΜορφàΦόντο; [Σ ή Λ]

Λάθος48. Από το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω σε μια εικόνα, μπορούμε να εμφανίσουμε τη γραμμή εργαλείων Εικόνα [Σ ή Λ]
Σωστό49. Ένα τρίγωνο εισάγεται από την επιλογή Βασικά Σχήματα της εντολής "Αυτόματα Σχήματα". [Σ ή Λ]
Σωστό50. Το χρώμα ενός πλαισίου κειμένου είναι πάντα λευκό. [Σ ή Λ]
Λάθος

51. Με την εντολή ______________ ελέγχουμε εάν το κείμενο θα εμφανιστεί γύρω από την εικόνα.
αναδίπλωση κειμένου

52. Με το κουμπί _____________________ εφαρμόζουμε ίση κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τριών επιλεγμένων αντικειμένων.
σχεδίαση à στοίχιση ή κατανομή53. Κάντε κλικ στην επιλογή ___________ για να ομαδοποιήσετε τρία επιλεγμένα αντικείμενα.

Ομαδοποίηση

(Όταν έχετε διάφορα είδη αντικειμένων και θέλετε να τα αντιμετωπίσετε με ενιαίο τρόπο, πρέπει να τα ομαδοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό πρέπει πρώτα να τα επιλέξετε και να κάνετε δεξί κλικ στην επιλογή. Στο μενού συντομίας που εμφανίζεται οδηγήστε το δείκτη στην εντολή Ομαδοποίηση και στο μενού που αναδύεται δεξιά κάντε κλικ στην εντολή Ομαδοποίηση. Τώρα πλέον έχουν γίνει όλα ένα αντικείμενο.)54. Τι είναι το πλέγμα;
Η εντολή «Πλέγμα» σας δίνει τη δυνατότητα να στοιχίζονται τα αντικείμενα που σχεδιάζονται ή σύρονται σε ένα προκαθορι­σμένο πλέγμα. Επιλέγοντας «Συγκράτηση στο πλέγμα», όταν ένα αντικείμενο πλησιάσει κοντά στο πλέγμα, έλκεται από αυτό.55. Τι κάνει η εντολή οριζόντια αναστροφή;
Η επιλογή «Περιστροφή ή Αναστροφή» σας δίνει τη δυνατό­τητα να περιστρέψετε τα αντικείμενα ή να δημιουργήσετε κατοπτρικά αντίγραφά τους.


56. Τι κάνει το κουμπί <Ρύθμιση εικόνας> στη γραμμή εργαλείων Εικόνα.
Όταν επιλέγετε μια εικόνα, εμφανίζεται - ενεργοποιείτε η γραμμή εργαλείων Εικόνα με διάφορα εργαλεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περικόψετε την εικόνα, να της προσθέσετε περίγραμμα, να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και το κοντράστ (αντίθεση χρωμάτων) της ή τέλος να την κάνετε υδατογράφημα.

57. Πως μπορεί να φαίνεται η εικόνα πίσω από το κείμενο;
αν αλλάξουμε την εικόνα σε υδατογράφημα

(Υδατογράφημα είναι μια εικόνα που βρίσκεται πίσω από το κείμενο, συνήθως φαίνεται αχνά για να μην επισκιάζει το κείμενο και προκαλεί προβλήματα στην αναγνωσιμότητα του κειμένου)58. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα κύκλο με κέντρο ένα σημείο;
Επιλέξτε το μενού Εισαγωγή Εικόνα Αυτόματα Σχήματα.

Στη γραμμή εργαλείων Αυτόματα Σχήματα που θα εμφανι­στεί, διαλέξτε την ομάδα των σχημάτων που θέλετε και, αφού την ανοίξετε, κάντε κλικ σε όποιο σχήμα θέλετε από αυτά.

Άμεσα ο δείκτης του ποντικιού σας θα μετατραπεί σε σταυρό. Οδηγήστε τον εκεί που θέλετε να εμφανιστεί το αυτόματο σχήμα, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντι­κιού και σύρατε το ποντίκι σας ανάλογα με το πόσο μεγάλο θέλετε να γίνει το σχήμα σας. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού, το σχήμα θα βρίσκεται στο έγγραφό σας.
Εάν κρατάτε το <Shift> πατημένο όταν σχεδιάζετε με το εργαλείο ορθογωνίου ή έλλειψης δημιουργείται αντίστοιχα τετράγωνο ή κύκλος.59. Πώς περιστρέφουμε ένα αντικείμενο;
Από γραμμή εργαλείων σχεδίαση à σχεδίαση à περιστροφή ή αναστροφή60. Τι δυνατότητες έχουμε από το παράθυρο διαλόγου Εφέ Γεμίσματος.
Από γραμμή εργαλείων σχεδίαση  σχεδίαση χρώμα γεμίσματος (κουβάς)  εφέ γεμίσματος. Μπορούμε να χρωματίσουμε το αντικείμενο είτε με τους προεπιλεγμένους τύπους που εμπεριέχει είτε με δικές μας συνθέσεις.61. Τα κελιά ενός πίνακα στο Word μπορούν να περιέχουν κείμενο, αριθμούς και εικόνες; [Σ ή Λ]
Σωστό


62. Σύροντας τη δεξιά πλευρά μιας στήλης προς τα αριστερά μπορούμε να αυξήσουμε το πλάτος της. [Σ ή Λ]
Λάθος


63. Μπορούμε να πατήσουμε <Shift>+<Tab>, για να πάμε στο προηγούμενο κελί. [Σ ή Λ]
Σωστό64. Μπορούμε να βάλουμε κόκκινο περίγραμμα σε πίνακα. [Σ ή Λ]

Σωστό
 


66. Αν έχουμε επιλέξει μια στήλη και πατήσουμε το πλήκτρο <Delete> στο πληκτρολόγιο, θα ____________­­­___________.
διαγραφεί το περιεχόμενο της στήλης67. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης σε άλλες, χρησιμοποιούμε το εργαλείο ____________________.
πινέλο μορφοποίησης68. Μπορούμε να διαγράφουμε γραμμές σε ένα πίνακα, χρησιμοποιώντας το μενού _________________________.
Πίνακας --> Διαγραφή --> Γραμμές69. Η τομή μιας στήλης και μιας γραμμής λέγεται ____________
α. πίνακας,
β. πλαίσιο,
γ. κελί,
δ. κουτί
γ. κελί,71. Όταν είμαστε στο τελευταίο κελί ενός πίνακα και πατήσουμε το πλήκτρο <Tab>
α. πηγαίνουμε στο προηγούμενο κελί,
β. δημιουργούμε μια νέα γραμμή,
γ. επιστρέφουμε στο πρώτο
δ. δημιουργούμε μια νέα στήλη.
β. δημιουργούμε μια νέα γραμμή,72. Πώς μπορώ συγχωνεύσω τρία συνεχόμενα κελιά;
Επιλέξετε τα κελιά του πίνακα τα οποία θέλετε να συγχωνεύσετε σε ένα κελί, και στη συνέχεια επιλέξτε το μενού Πίνακαςä Συγχώνευση κελιών ή κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής εργα­λείων Πίνακες και περιγράμματα.73. Πώς μετακινούμαι στον επόμενο στηλοθέτη μέσα σε ένα κελί;
<Ctrl>+<Tab>74. Τι κάνουμε για να χωρούν όλες οι τιμές στο πλάτος μιας στήλης;
Εάν θέλετε να ρυθμιστεί αυτόματα το πλάτος των στηλών χρησιμοποιήστε την αυτόματη προσαρμογή κάνοντας διπλό κλικ στη δεξιά γραμμή της στήλης (όταν ο δείκτης βρεθεί στο σωστό σημείο παίρνει τη μορφή διπλής γραμμής με βέλη)
Εάν θέλετε οι στήλες να έχουν και πάλι ίσο πλάτος θυμηθείτε το κουμπί ομοιόμορφη κατανομή στηλών στη γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα.

 

ss
   
 

 

 

 

\

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ |ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ |ΑΣΚΗΣΕΙΣ |ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης 1024Χ768

 Copyright ® ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ © 2001-2008

 

Nedstat Basic - Free web site statistics