Μιχαήλ Μιχαήλ

          Φυσικός

Milkyway2

H ιστοσελίδα αυτή θα φιλοξενεί θέματα Φυσικής

και εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημα της Φυσικής στο Γενικό Λύκειο Ηράκλειας Σερρών.

 Πρόσβαση στο LMS moodle

 

Πρόσβαση στο προσωπικό blog